Aurinkomatkojen Kaupunkiloman erityisehdot

Aurinkomatkojen Kaupunkilomiin sovelletaan 1.7.2018 voimaan astunutta Lakia matkapalveluyhdistelmistä, Yleisiä matkapakettiehtoja (YME) ja Aurinkomatkojen Kaupunkiloman erityisehtoja. 1.7.2018–6.11.2022 solmituille matkapakettisopimuksille sovelletaan 1.7.2018 voimaanastuneita Aurinkomatkojen Kaupunkiloman erityisehtoja. 7.11.2022 ja sen jälkeen solmituille matkapakettisopimuksille sovelletaan uusia 7.11.2022 voimaanastuneita ehtoja. Matkustajaa sitova sopimus syntyy, kun matkanjärjestäjän määräämä ensimmäinen maksusuoritus on maksettu viimeistään eräpäivänä (YME 3.1.). 

Näiden matkojen vastuullinen matkanjärjestäjä Oy Aurinkomatkat - Suntours Ltd Ab (myöhemmin Aurinkomatkat), joka on antanut vakuuden maksukyvyttömyyden varalle Suomen Kilpailu- ja kuluttajavirastolle (KKV). Aurinkomatkojen rekisteritunnus 

ENNEN 7.11.2022 VARATTUJEN KAUPUNKILOMIEN MATKAPAKETTISOPIMUKSET


7.11.2022 JA SEN JÄLKEEN VARATTUJEN KAUPUNKILOMIEN MATKAPAKETTISOPIMUKSET

1 AURINKOMATKOJEN KAUPUNKILOMIEN MAKSUEHDOT JA SOPIMUKSEN SYNTYMINEN 

Kaupunkiloman hinta on maksettava kokonaisuudessaan varauksen yhteydessä sekä verkkokaupassa, että asiakaspalvelun kautta tehdyissä varauksissa.

Jos verkkokaupan varausprosessi keskeytyy eikä matkustajaryhmän edustaja tai matkustaja saa maksetusta matkasta kaikkia kohdassa 2 mainittuja matkadokumentteja varauksella olevaan sähköpostiosoitteeseen yhden (1) vuorokauden sisällä varauksen tekemisestä, tulee asiasta ottaa viivytyksettä yhteys Aurinkomatkojen asiakaspalveluun.

Matkustajaryhmän edustaja on velvollinen huolehtimaan, että varauksella on vähintään yksi täysi-ikäinen matkustaja.

Sitova matkapakettisopimus syntyy, kun matka on maksettu. Maksamalla matkan matkustajaryhmän edustaja vahvistaa matkapakettisopimuksen oikeellisuuden sekä hyväksyy ilmoitetun hinnan. Virheiden tai puutteiden korjaaminen myöhemmin voi aiheuttaa merkittäviä kustannuksia (esimerkiksi nimitiedon korjaaminen).

2 MATKADOKUMENTTIEN TIEDOT

Tarvittavat matkadokumentit ovat matkavahvistus, sähköinen lentolippu ja hotellivoucher. Lisäksi jokaisesta Aurinkomatkojen kautta varatusta lisäpalvelusta tarvitaan erillinen vahvistus/voucher.

Varauksen ensimmäisellä matkustajalla eli matkustajaryhmän edustajalla on velvollisuus ilmoittaa Aurinkomatkoille, mikäli matkadokumentit eivät ole saapuneet sähköpostitse yhden (1) vuorokauden sisällä varauksen tekemisestä. Matkadokumentteja ei postiteta paperisina.

Varauksen ensimmäisen matkustajan, matkustajaryhmän edustajan, tulee yllä mainitut matkadokumentit saatuaan tarkistaa viivytyksettä niiden oikeellisuus. Matkustajaryhmän edustaja on velvollinen tarkistamaan, että annetut yhteystiedot ovat sellaiset (matkapuhelinnumero ja sähköpostiosoite), joista matkustajat tavoitetaan ennen matkaa ja matkan aikana.

Matkustajaryhmän edustaja on velvollinen ottamaan viimeisimmän matkavahvistuksen sekä matkadokumentit (sähköinen lentolippu sekä hotellivoucher ja muita mahdollisia lisäpalveluita koskevat vahvistukset/voucherit) mukaan matkalle.


3 MATKAN HINNAN MUODOSTUMINEN SEKÄ MATKAN HINTAAN SISÄLTYVÄT PALVELUT

Aurinkomatkojen Kaupunkiloman lentokuljetukset sekä majoitus perustuvat Aurinkomatkojen käyttämien palveluntarjoajien saatavilla olevaan tarjontaan ja hintoihin. Lentokuljetuksen hinta perustuu varaushetken lipputyyppiin sekä varausluokkaan, valuuttakursseihin ja viranomaismääräyksiin (kuten verot). Majoituksen hinta määräytyy saatavuuden sekä matkustajaryhmän edustajan valitseman hotellin, huonetyypin ja mahdollisten muiden lisäpalveluiden senhetkisiin hintoihin.

Ajantasaiset hinnat ovat nähtävissä varaushetkellä aurinkomatkat.fi-sivulla. Aurinkomatkat pidättää oikeuden hinnanmuutoksiin ennen matkapakettisopimuksen syntymistä.

Matkan hinnassa peritään kaikki ne verot, jotka on mahdollista maksaa ennen matkalle lähtöä. Useissa kaupungeissa ja matkakohteissa matkustajilta peritään yöpymisen yhteydessä turistivero tai -maksu, jonka määrä riippuu majoituksen tasosta ja oleskelun pituudesta. Näitä maksuja ei voida periä matkan hinnassa etukäteen, ja ne maksetaan suoraan majoituspalvelun tarjoajalle.

Aurinkomatkat varaa itselleen oikeuden korottaa sovittua matkan hintaa Yleisten matkapakettiehtojen kohdan 8. mukaisesti.

Aurinkomatkojen Kaupunkiloman perushintaan sisältyy

 • lentokuljetus economyluokassa matkan lähtöpaikkakunnalta matkakohteeseen ja takaisin
 • yksi ruumaan menevä matkatavara enintään 23 kg ja käsimatkatavara enintään 8 kg
 • majoitus mahdollisine aterioineen matkakohteessa
 • ateriat mannertenvälisillä kaukolennoilla
 • sähköpostitse toimitettavat matkadokumentit
 • Aurinkomatkojen suomenkielinen palvelu loman aikana
Aurinkomatkojen Kaupunkiloman perushintaan ei sisälly
 • palvelumaksut
 • tietyn istuinpaikan varmistaminen lentokuljetuksissa
 • ateriat Euroopan ja Lähi-idän lennoilla
 • kuljetukset kotimaassa
 • opaspalvelu paikanpäällä matkakohteessa
 • lentokenttäkuljetukset matkakohteessa
 • erikseen ostettavat retket
 • ateriat, ruokajuomat ja palvelurahat
 • passi- ja viisumikulut
 • rokotukset ja rokotustodistuksista sekä muista mahdollisista terveyteen liittyvistä todistuksista aiheutuvat kulut
 • matkavakuutus
 • matkakohteissa mahdollisesti perittävät majoitusverot ja muut viranomaismaksut
 • lentokentillä mahdollisesti perittävät viranomaismaksut maasta poistuttaessa

Voimassa oleva palveluhinnasto on luettavissa osoitteessa aurinkomatkat.fi/palveluhinnasto.

4 HUOMIOITAVAA LASTEN KANSSA MATKUSTETTAESSA

Alle 2-vuotias sylilapsi ei ole oikeutettu omaan istuinpaikkaan lennolla, eikä omaan vuodepaikkaan majoituspaikassa. Mikäli lapsi täyttää matkan aikana 2 vuotta, varataan hänet lapsena ja hänellä tulee olla oma paikka lentokoneessa.

Varmista varausvaiheessa, että valitsemassasi huonetyypissä on tarvittava määrä vuoteita. Verkkokaupassa osa majoitusvaihtoehdoista mahdollistaa varaamaan lapsen huoneeseen ilman lisävuodetta ja omaa vuodepaikkaa, jolloin lapsi jakaa vuoteen samalla varauksella olevan aikuisen kanssa.

Tutustu lapsen kanssa matkustamiseen liittyviin suosituksiin Ulkoministeriön sivuilla.

5 KAMPANJATARJOUKSET

Aurinkomatkat varaa oikeuden kohdistaa kampanjatarjouksia ja varaajaetuja koskien uusia varauksia. Tässä tapauksessa uudella varauksella tarkoitetaan varausta, joka tehdään kampanjan tai varaajaedun voimassaoloaikana. Kampanjatarjouksissa ja varaajaeduissa sovelletaan lisäksi kunkin kampanjan ohessa julkaistuja sääntöjä ja ohjeita. Tarjoukset ja edut ovat henkilökohtaisia, eivätkä siirry matkustajan muutoksen yhteydessä uudelle matkustajalle eikä niitä myönnetä jälkikäteen. Kampanjatarjoukset ja varaajaedut eivät koske ryhmä- ja erikoismatkoja.

6 MATKUSTAJAN TEKEMÄT MUUTOKSET MATKAPAKETTISOPIMUKSEEN ENNEN MATKAN ALKUA

Aurinkomatkojen Kaupunkilomat kuuluvat erityisehtoisiin ja -luonteisiin matkoihin, joissa muutoskuluihin vaikuttavat lentoyhtiön ja hotellin varaus- ja myyntiehdot. Muutosehdot ovat Yleisiä matkapakettiehtoja tiukemmat.

Ennen matkan alkamista matkustajaryhmän puolesta muutoksia varaukseen voi tehdä matkan varannut matkustajaryhmän edustaja yksin tai yhdessä muutosta haluavan matkustajan kanssa. Muutostapauksissa tulee viivytyksettä ottaa yhteys Aurinkomatkojen asiakaspalveluun.

Mikäli alkuperäinen matkakohde tai matkustuspäivät muuttuvat, alkuperäinen varaus perutaan peruutushetken peruutuskuluilla (YME 4.1). Uuden varauksen hinta määräytyy varaushetkellä (katso kohta 3).

Mikäli matkaan tehdään vähäinen muutos viimeistään 45 vuorokautta ennen matkan alkua, ei muutoksesta peritä erillistä palvelumaksua, ainoastaan mahdollinen hinnanerotus. Mikäli matkan alkuun on alle 45 vuorokautta mutta vähintään 7 vuorokautta, peritään hinnanerotuksen lisäksi Aurinkomatkojen palveluhinnaston mukainen palvelumaksu. Voimassa oleva palveluhinnasto on luettavissa osoitteessa aurinkomatkat.fi/palveluhinnasto.

Vähäisiä muutoksia ovat:

 • lennon lähtöajan muuttaminen ilman, että matkustuspäivät muuttuvat
 • hotellin tai huonetyypin muuttaminen ilman, että matkustuspäivät muuttuvat

Mikäli alkuperäisen matkapaketin kotimaan lähtö- tai saapumispaikka muuttuu, ei kyseessä ole vähäinen muutos. Tässä tapauksessa muutos on mahdollinen, kun lähtöön on vähintään 7 vuorokautta aikaa ja jos lentoyhtiön paikkatilanne ja säännöt sen sallivat. Tästä muutoksesta peritään aina lentoyhtiön perimien kulujen lisäksi Aurinkomatkojen palvelumaksu. Voimassa oleva palveluhinnasto on luettavissa osoitteessa aurinkomatkat.fi/palveluhinnasto.

Mikäli matkustajan nimeä korjataan, ei kyseessä ole vähäinen muutos. Nimenkorjaus on mahdollinen, kun lähtöön on vähintään 7 vuorokautta aikaa ja jos lentoyhtiön ja hotellin säännöt sen sallivat. Nimenkorjauksista peritään aina hotellin ja lentoyhtiön perimien kulujen lisäksi Aurinkomatkojen palvelumaksu. Voimassa oleva palveluhinnasto on luettavissa osoitteessa aurinkomatkat.fi/palveluhinnasto.

Mikäli varaukselle vaihdetaan matkustaja, ei kyseessä ole vähäinen muutos. Matkustajan muutos on mahdollinen, kun lähtöön on vähintään 7 vuorokautta aikaa ja jos lentoyhtiön ja hotellin säännöt sen sallivat. Tästä muutoksesta peritään aina hotellin ja lentoyhtiön perimien kulujen lisäksi Aurinkomatkojen palvelumaksu. Voimassa oleva palveluhinnasto on luettavissa aurinkomatkat.fi/palveluhinnasto.

Matkapaketin kaikki osat on käytettävä siinä järjestyksessä, kun ne on varattu. Mikäli matkustaja ei käytä ensimmäistä menolennon osuutta, muut menolennon osuudet sekä paluulento peruuntuvat automaattisesti. Mikäli matkustaja ei kirjaudu sisään hotelliin majoitusvarauksen alkamispäivänä, hotellilla on oikeus perua koko majoitusvaraus. 

7 AURINKOMATKOJEN TEKEMÄT VARAUSMUUTOKSET

Mikäli Aurinkomatkat muuttaa varausta, tulee matkustajan ilmoittaa seitsemän (7) päivän kuluessa tiedon saamisesta tai erikseen ilmoitetun aikataulun mukaisesti, jos muutos ei hänelle sovi. Mikäli Aurinkomatkat ei saa vastausta pyydetyssä aikataulussa, katsotaan muutos hyväksytyksi osaksi matkapakettisopimusta.

8 MATKUSTAJAN TEKEMÄ PERUUTUS MATKAPAKETTISOPIMUKSEEN ENNEN MATKAN ALKUA

Matkustajalla on oikeus peruuttaa koko matkapaketti milloin tahansa ennen matkan alkua. Noudatamme peruutuksissa YME 4.1 -kohtaa.

Matkustajalla on oikeus peruuttaa osa matkapaketin matkustajista ennen matkan alkua. Noudatamme osaperuutuksissa YME 4.2 -kohtaa.

Matkanjärjestäjä kehottaa matkustajaa hankkimaan matkaa varten riittävän kattavan henkilöön ja omaisuuteen kohdistuvan sekä peruutusturvan sisältävän matkavakuutussuojan.

 

 

9 MAKSULLISET ERILLISPALVELUT

Aurinkomatkat vastaa ainoastaan palveluista, joista on tehty sopimus Aurinkomatkojen kanssa ja jotka on vahvistettu Aurinkomatkojen matkavahvistuksella. Esimerkiksi erikseen varattava Holiday Taxis -lentokenttäkuljetus ei ole osa Aurinkomatkojen matkapakettia.

Poikkeuksena on Aurinkomatkojen kautta ostettu matkavakuutus, joka ei ole osa matkapakettia ja johon sovelletaan erikseen toimitettavia vakuutusyhtiön vakuutusehtoja. Aurinkomatkojen kautta ostettu matkavakuutus on heti sitova. Matkavakuutuksen ostavan matkustajan on tutustuttava huolellisesti vakuutusehtoihin ja vakuutuksen kattavuuteen.

10 AURINKOMATKOJEN VASTUUT

Aurinkomatkojen Kaupunkilomien toteuttamisessa käytetään lentojen ja majoitusten palveluntarjoajia. Aurinkomatkat tekee sopimukset palveluntarjoajien kanssa ja on matkanjärjestäjänä vastuussa siitä, että matkustaja saa ostamansa sopimuksen mukaiset palvelut. Mikäli matkustaja ei saa ostamaansa palvelua, tulee hänen olla yhteydessä Aurinkomatkoihin tai Aurinkomatkojen ilmoittamaan palveluntarjoajaan, sillä hetkellä, kun matkustaja on oikeutettu saamaan kyseisen palvelun.

Aurinkomatkat ei vastaa matkapakettiin sisältymättömistä järjestelyistä, kuten matkapaketista erillään olevasta liittymäkuljetuksesta tai matkustajan erikseen tilaamien välitettyjen erillispalvelujen toteutumisesta, kuten esimerkiksi autonvuokrauksesta tai lentokenttäkuljetuksesta.

Matkapaketin lentolippuihin, lennolla mukana kuljetettaviin matkatavaroihin ja muihin kuljetukseen liittyviin asioihin, esim. ateriat lennolla, sovelletaan lipun antaneen ja kuljetukseen osallistuvien lentoyhtiöiden kuljetusehtoja sekä kansainvälisiä ilmailumääräyksiä.

Aurinkomatkoilla tai palveluntarjoajilla on oikeus antaa matkustajille paremmat järjestelyt, kuin mitä tehty varaus edellyttää. Aurinkomatkoilla ei ole kuitenkaan velvollisuutta antaa kaikille matkustajille samoja etuja.

Ennen matkalle lähtöä Aurinkomatkojen toimesta tapahtuva varausmuutos voi oikeuttaa Yleisten matkapakettiehtojen mukaisiin hinnanalennuksiin. Hinnanalennus suoritetaan asiakkaalle matkan jälkeen, kun virhe on todistettavasti tapahtunut eikä tapahtunutta ole voitu korjata kohteessa paikan päällä. Mikäli tapahtunut on voitu korjata kohteessa paikan päällä, ei tilanne aiheuta automaattisesti oikeutta korvauksiin matkan jälkeen.

11 VIRHEILMOITUS

Matkapakettisopimuksessa olevasta virheestä on ilmoitettava Aurinkomatkoille ilman aiheetonta viivästystä.

Matkan jälkeen mahdolliset korvausvaatimukset on esitettävä kirjallisesti mahdollisimman pian matkan päättymisen jälkeen. Korvausvaatimuksen voi lähettää sähköisesti osoitteessa aurinkomatkat.fi/ota-yhteys/palaute.

Muun lainsäädännön nojalla saadun korvauksen vähentäminen

Jos matkustajalle on myönnetty hinnanalennusta tai vahingonkorvausta matkustajien oikeuksia koskevan Euroopan unionin lainsäädännön tai kansainvälisten yleissopimusten nojalla, korvauksen määrä vähennetään Yleisten matkapakettiehtojen ja näiden ehtojen nojalla myönnettävästä vastaavasta korvauksesta.

Matkustaja on velvollinen ilmoittamaan muiden tahojen myöntämistä matkapaketin virheeseen liittyvistä hyvityksistä matkanjärjestäjälle.

12 VASTUULLINEN MATKANJÄRJESTÄJÄ

Oy Aurinkomatkat - Suntours Ltd Ab Tietotie 9, PL 200, 01530 VANTAA
Tarkat aukioloajat ja niiden mahdolliset poikkeukset näet sivuiltamme aurinkomatkat.fi/ota-yhteys.

13 VALVOVA VIRANOMAINEN

Kilpailu- ja kuluttajavirasto
Siltasaarenkatu 12 A
00530 Helsinki
puhelin: 029 505 3000
sähköposti: kirjaamo@kkv.fi

Nämä Aurinkomatkojen Kaupunkiloman erityisehdot on päivitetty 21.8.2023, ja ne ovat voimassa toistaiseksi. Oy Aurinkomatkat - Suntours Ltd Ab varaa oikeuden muuttaa tai rajata näitä matkaehtoja.