Aurinkomatkojen Pelkän lennon erityisehdot

AURINKOMATKOJEN PELKÄN LENNON ERITYISEHDOT

 • matkustajaa sitova sopimus syntyy, kun Aurinkomatkojen määräämä ensimmäinen maksusuoritus on maksettu viimeistään eräpäivänä.

Näitä erityisehtoja ja ohjeita noudatetaan pelkkiin lentovarauksiin, jotka on tehty Aurinkomatkat Oy - Suntours Ltd Ab:n (myöhemmin Aurinkomatkat) asiakaspalvelussa tai verkkokaupassa aurinkomatkat.fi.
Pelkällä lennolla tarkoitetaan lentokuljetusta Aurinkomatkojen säännöllisen matkapakettisarjan kohteisiin matkavahvistuksessa mainittujen lentokenttien välillä.

Pelkän lennon ostanut asiakas ja matkustaja ovat sopimussuhteessa Aurinkomatkoihin. Pelkkä lento on välitetty palvelu, se ei muodosta matkapakettia eikä siihen sovelleta Yleisiä matkapakettiehtoja, mutta siihen sovelletaan Montrealin yleissopimusta sekä yleistä ilmakuljetusoikeudellista lainsäädäntöä ja kuljettavan lentoyhtiön ohjeita ja määräyksiä.


1 PELKÄN LENNON MAKSUEHDOT

Kun lento varataan vähintään 45 vrk ennen lähtöä,

  • pelkän lennon varausmaksu on 200 €/matkustaja. Verkkokaupassa varausmaksu maksetaan varauksen yhteydessä. Asiakaspalvelusta varatun lennon varausmaksu on maksettava kolmen (3) vuorokauden kuluessa varauksesta. Joissakin tapauksissa koko lennon hinta erääntyy maksettavaksi välittömästi. Tällaisesta käytännöstä ilmoitetaan varauksen yhteydessä.

 • loppumaksu erääntyy maksettavaksi 45 vrk ennen lähtöpäivää. Sekä varaus- että loppumaksu maksetaan matkavahvistuksessa olevien tietojen mukaisesti. Varausmaksu maksetaan matkavahvistuksessa olevien tietojen mukaisesti pankkisiirrolla tai luottokortilla soittamalla asiakaspalveluumme. Loppumaksun voi maksaa pankkisiirrolla tai vaihtoehtoisesti Omaloma-palvelussa.


Kun lento varataan alle 45 vrk ennen lähtöä,

 • on koko lennon hinta maksettava välittömästi varauksen jälkeen. Verkkokaupassa koko lennon hinta maksetaan varauksen yhteydessä. Asiakaspalvelusta varattu lento maksetaan varauksen yhteydessä luottokortilla tai välittömästi varauksen jälkeen Omaloma-palvelussa tai pankkisiirrolla. Pankkisiirrolla maksettaessa on maksun tietoihin merkittävä matka-asiantuntijamme ilmoittama viitenumero ja toimittaa kuitti maksusta sitä pyydettäessä.

Varauksen ensimmäinen matkustajan eli matkustajaryhmän edustajan velvollisuus on ilmoittaa Aurinkomatkoille, mikäli matkavahvistus ei ole saapunut sähköpostitse yhden (1) vuorokauden tai postitse kotiin tilattuna seitsemän (7) arkipäivän sisällä varauksen tekemisestä. Aurinkomatkat ei korvaa postin kadottamia matkavahvistuksia, eikä niitä toimiteta postitse Suomen rajojen ulkopuolelle.

Matkustajaryhmän edustaja on velvollinen ottamaan mukaan matkalle viimeisimmän matkavahvistuksen, joka toimii varauksella olevien kaikkien matkustajien lentolippuna.


2 MATKAVAHVISTUKSEN TIEDOT

Varauksen ensimmäinen matkustaja, matkustajaryhmän edustaja, vastaa tekemistään varauksista ja antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Matkustajaryhmän edustaja on matkavahvistuksen saatuaan tarkistettava välittömästi sen oikeellisuus. Nimien tulee vastata matkustusasiakirjana käytettävän passin tai henkilökortin tietoja. Matkapäivien, kuljetus- ja majoitustietojen sekä mahdollisten lisäpalveluiden virheistä tulee ilmoittaa viipymättä Aurinkomatkoille. Maksamalla vähintään varausmaksun matkustajaryhmän edustaja vahvistaa matkapaketin oikeellisuuden ja sitova sopimus syntyy. Virheiden tai puutteiden korjaaminen myöhemmin voi aiheuttaa merkittäviä kustannuksia (esim. virheellisen nimitiedon korjaaminen lentolipulle tai nimitiedon virheestä aiheutuva uusi lentolippu).

Matkustajaryhmän edustaja on velvollinen tarkistamaan, että Aurinkomatkoilla on käytettävissään yhteystiedot (matkapuhelinnumero ja sähköpostiosoite), joista hänet tavoittaa ennen matkaa ja matkan aikana. Matkanjärjestäjä ei vastaa vahingosta ja mahdollisesti syntyvistä kuluista, jotka matkustajan tai matkustajaryhmän edustajan virheellisesti tai puutteellisesti antamat tiedot voivat aiheuttaa.

Matkustajan on huolehdittava Aurinkomatkojen antamia ohjeita noudattaen matkalla tarvittavista asiakirjoista (passi, viisumi, rokotustodistukset) sekä tarkistettava niiden ja muiden matkustusasiakirjojen vastaavuus toisiinsa.
Matkustajaryhmän edustajan velvollisuus on ilmoittaa Aurinkomatkoille, mikäli matkadokumentit eivät ole saapuneet sähköpostitse yhden (1) vuorokauden tai postitse kotiin tilattuna seitsemän (7) arkipäivän sisällä varauksen tekemisestä. Aurinkomatkat ei korvaa postin kadottamia matkadokumentteja. Matkadokumentteja ei toimiteta postitse Suomen rajojen ulkopuolelle.


3 HINNAT

Hinnat perustuvat lennon hinnoittelupäivän valuuttakurssiin ja ne voivat vaihdella varausajankohdan ja lähtöpäivän perusteella. Ajantasaiset hinnat ovat nähtävissä Aurinkomatkojen verkkokaupassa aurinkomatkat.fi-sivulla.

Hinnat ovat voimassa siitä hetkestä lähtien, kun ne ilmoitetaan, eivätkä ne koske sitä ennen varattuja lentoja. Hinnat ovat sitoumuksetta ennen sopimuksen syntymistä ja hinta määräytyy varaushetkellä. Aurinkomatkat pidättää oikeuden hinnanmuutoksiin ennen sopimuksen syntymistä.

Valuuttakurssien, polttoaineen, verojen ja muiden julkisten maksujen muutokset voivat vaikuttaa lennon hintaan myös sopimuksen syntymisen jälkeen.


Hintaan sisältyvät

 • lentokuljetus economyluokassa matkavahvistuksessa mainittujen lentokenttien välillä
 • lentokenttäverot ja matkustajamaksut
 • sähköpostitse toimitettava matkavahvistus, joka toimii lentolippuna
 • ateriat mannertenvälisillä kaukolennoilla

Hintaan eivät sisälly

 • palvelumaksut
 • majoitus matkakohteessa
 • opaspalvelu matkakohteessa
 • matkavahvistuksen toimitus postitse
 • ateriat Euroopan ja Lähi-idän lennoilla
 • lentokenttäkuljetukset matkakohteessa
 • maa- ja liittymäkuljetukset kotimaassa
 • retket matkakohteessa
 • ateriat, ruokajuomat ja palvelurahat
 • passi- ja viisumikulut
 • mahdolliset rokotukset
 • matkavakuutus
 • lentokentillä mahdollisesti perittävät viranomaismaksut maasta poistuttaessa

Varauksiin liittyvissä erikoistoiveissa (mm. golfvarusteet, sukset, pyörätuoli) tulee olla yhteydessä Aurinkomatkojen asiakaspalveluun. Voimassa oleva palveluhinnasto on luettavissa osoitteessa aurinkomatkat.fi/palveluhinnasto.


4 HUOMIOITAVAA LASTEN KANSSA MATKUSTETTAESSA

Tutustu lapsen kanssa matkustamiseen liittyviin asioihin Ulkoministeriön sivuilla osoitteessa https://um.fi/lapselle-huoltajien-lupa-lomamatkalle. Suomen lainsäädännön mukaan, jos lapsi on vanhempiensa yhteishuollossa, päättävät he yhdessä kaikista lapsen asioista, eikä toisella huoltajalla (tai muulla henkilöllä) ole oikeutta viedä lasta ulkomaille ilman toisen huoltajan (huoltajien) suostumusta. Myös kuljetusyhtiöt ja majoitusliikkeet sekä matkakohteiden viranomaiset voivat rajoittaa alle 18-vuotiaiden oikeutta matkustaa ilman huoltajaansa. Alaikäistä koskevat matkustusvaatimukset tulee aina tarkistaa lähtö-, kohde- ja kauttakulkumaan viranomaisilta, koska osalla mailla on tarkkaan määritelty, minkälainen luvan täytyy olla.

Ilman huoltajaa matkustavalla alle 18-vuotiaalla tulee olla huoltajan allekirjoittama suostumus, suostumuksen muotovaatimus voi vaihdella. Suostumus on asiakirja, johon kirjoitetaan tiedot matkasta sekä huoltajien allekirjoitukset ja yhteystiedot. Suostumus tulee ottaa mukaan matkalle ja kysyttäessä esitettävä mm. viranomaisille, kuljetusyhtiölle tai majoitusliikkeelle. Esimerkki suostumuksesta https://www.aurinkomatkat.fi/Images/letter_of_consent.pdf.


5 RYHMÄLENTOVARAUKSISTA HUOMIOITAVAA

Ryhmälentovarauksille sovelletaan ryhmäkohtaisia matkaehtoja ja hintoja, jotka yksilöidään kyseiselle ryhmälle annettavassa, erillisessä ryhmämatkatarjouksessa.

Pelkällä ryhmälentovarauksella tarkoitetaan lentokuljetusta Aurinkomatkojen säännöllisen sarjatuotannon kohteisiin myytäviä pelkkiä lentopaikkoja.

Säännöllisen sarjatuotannon lentopaikoista myytävien pelkkien lentojen ryhmän muodostavat vähintään kaksikymmentä (20) 18-vuotiasta tai tätä vanhempaa henkilöä, jotka ovat samalla varauksella ja matkustavat yhdessä. Ryhmäalennuksen ehtona on, että kaikki matkustajat ovat täyttäneet 18 vuotta ennen matkan päättymistä ja että varaus on tehty Aurinkomatkojen asiakaspalvelun kautta.


6 AVOIN KAUPPA

Pelkkä lentovaraus voidaan perua 7 vrk:n kuluessa varauksesta, jos lähtöpäivään on perumishetkellä aikaa vähintään 60 vrk. Tällöin palautetaan maksusuoritukset palvelumaksuja lukuun ottamatta. Avoin kauppa ei koske asiakkaan pyynnöstä lennon yhteyteen ostettuja erillispalveluita, kuten tapahtumalippuja. Lisäksi avoin kauppa ei koske tuotteita tai palveluita, jotka erääntyvät kokonaan maksettaviksi jo varaushetkellä.


7 TOIMISTOKULUT

Näiden erityisehtojen mukaisista peruutuksista ja muutoksista peritään työvaiheista aiheutuvana kohtuullisena kuluna Aurinkomatkojen palveluhinnaston mukainen toimistokulu.
Voimassa oleva palveluhinnasto on luettavissa osoitteessa aurinkomatkat.fi/palveluhinnasto.


8 MATKUSTAJAN TEKEMÄT VARAUSPERUUTUKSET ENNEN MATKAA

Matkustajalla on oikeus peruuttaa matka, milloin tahansa ennen matkan alkamista. Tällöin on peruutusmaksu peritään seuraavasti:

 • Etukäteen ilmoitetut toimistokulut, kun matka peruutetaan viimeistään 45 vuorokautta ennen matkan alkamista
 • Varausmaksu, kun matka peruutetaan myöhemmin kuin 45 vuorokautta mutta viimeistään 21 vuorokautta ennen matkan alkamista
 • 50 % matkan hinnasta, kun matka peruutetaan myöhemmin kuin 21 vuorokautta mutta viimeistään 7 vuorokautta ennen matkan alkamista
  • 75 % matkan hinnasta, kun matka peruutetaan myöhemmin kuin 7 vuorokautta mutta viimeistään 3 vuorokautta ennen matkan alkamista
 • 95 % matkan hinnasta, kun matka peruutetaan myöhemmin kuin 3 vrk ennen matkan alkamista.

Jos asiakas ei peruuta lentovaraustaan eikä matkustaja saavu sovitulle lähtöpaikalle sovittuun aikaan tai jos hän ei voi osallistua lennolle siksi, ettei hänellä hänen vastuullaan olevista syistä ole matkaan tarvittavia asiapapereita, kuten voimassaolevaa passia, viisumia, henkilöllisyystodistusta tai rokotustodistusta, hänellä ei ole oikeutta maksun palautukseen.


9 MATKUSTAJAN TEKEMÄT VARAUSMUUTOKSET

Normaalihintaisen lentovarauksen matkakohdetta, lähtöpäivää, matkan kestoaikaa saa muuttaa kerran johonkin muuhun normaalihintaiseen Aurinkomatka-pakettiin, jos muutos tehdään aikaisemmin kuin 45 vrk ennen alkuperäisen lentomatkan alkua. Lisämuutoksista peritään palveluhinnaston mukainen maksu. Varausmuutosoikeus ei koske äkkilähtöjä tai kampanja-alennettuja lentoja eikä normaalihintaisen lennon vaihtamista äkkilähdöksi tai kampanjahinnoitelluksi matkaksi. Nimenmuutoksen voi tehdä kuluitta, kun lähtöpäivään on vähintään 45 vrk, edellyttäen että hotellin ja lentoyhtiön sopimusehdot mahdollistavat muutoksen.
Muutosta myöhemmin kuin 45 vrk ennen matkaa pidetään aikaisemman tilauksen peruutuksena ja uutena tilauksena.


10 AURINKOMATKOJEN TEKEMÄT VARAUSMUUTOKSET

Mikäli Aurinkomatkat muuttaa varausta, tulee matkustajan ilmoittaa seitsemän (7) päivän kuluessa tiedon saamisesta tai erikseen ilmoitetun aikataulun mukaisesti, jos muutos ei hänelle sovi. Mikäli Aurinkomatkat ei saa vastausta pyydetyssä aikataulussa, katsotaan muutos hyväksytyksi osaksi sopimusta.

Aurinkomatkoilla on oikeus vähäisen osanottajamäärän vuoksi muuttaa kuljetusvälinettä, reittiä ja aikataulua. Muutoksista ilmoitetaan matkustajalle viimeistään 14 vuorokautta ennen matkan alkua. Matkustaja on edellä tarkoitetuista muutoksista huolimatta velvollinen maksamaan lennon hinnan ja muut sovitut maksut.


11 LENTOAIKATAULUN MUUTOKSET

Jos Aurinkomatkat ei voi siitä riippumattomista syistä noudattaa sovittua lentosuunnitelmaa, sillä on oikeus muuttaa kuljetusvälinettä, reittiä tai aikataulua. Muutoksista ilmoitetaan matkustajalle niin pian kuin mahdollista. Matkustajaryhmän edustaja on velvollinen huolehtimaan, että Aurinkomatkoilla on käytettävissään ajantasaiset yhteystiedot (matkapuhelinnumero ja sähköpostiosoite), joista hänet tavoittaa ennen matkaa ja matkan aikana mahdollisten muutosten ilmoittamiseksi. Mikäli yhteystiedot eivät ole ajan tasalla, vastaa hän itse muuttuneiden tietojen aiheuttamasta vahingosta ja syntyvistä kuluista.


12 AURINKOMATKOJEN OIKEUS PERUUTTAA LENTO

Aurinkomatkoilla on oikeus peruuttaa lento, jos

   a) lennolle ei ole ilmoittautunut riittävästi osanottajia. Vaadittu osanottajamäärä voi koskea joko yksittäistä lentoa tai tiettyyn matkakohteeseen tehtävää lentosarjaa. Peruuttamisesta ilmoitetaan matkustajalle viimeistään 20 vuorokautta ennen lentomatkaa.

   b) Aurinkomatkojen mahdollisuudet toteuttaa lento sovitulla tavalla ovat sopimuksen päättämisen jälkeen olennaisesti vaikeutuneet lentoreitillä, lentokohteessa tai sen läheisyydessä ilmenneiden sotatoimien, luonnonmullistuksen, lakon tai vastaavan tilanteen takia taikka jos lentoa ei muusta odottamattomasta syystä voida toteuttaa. Peruuttamisesta ilmoitetaan matkustajalle niin pian kuin mahdollista. Peruutettuaan lennon Aurinkomatkat palauttaa asiakkaan maksusuoritukset.

  c) Aurinkomatkoilla on oikeus purkaa sopimus, jos asiakas ei ole maksanut lennon hintaa viimeistään eräpäivänä.

13 MATKUSTAJAN VASTUUT

Matkustajan havaitessa puutteita lentoon tai lennon palveluihin liittyvissä asioissa tulee virheilmoitus osoittaa ensisijaisesti lentoyhtiön edustajalle heti puutteen havaitsemisen jälkeen, esimerkiksi lennolla havaituista puutteista tulee ensisijaisesti olla yhteydessä matkustamohenkilökuntaan. Matkustajan tulee noudattaa viranomaisten, Aurinkomatkojen sekä kuljetusyhtiön antamia lentomatkan toteuttamiseen liittyviä ohjeita, määräyksiä sekä järjestyssääntöjä.

Matkustaja ei saa aiheuttaa häiriötä käyttäytymisellään. Jos matkustaja olennaisesti laiminlyö velvollisuutensa, voidaan hänen lennolle lähtönsä evätä tai hänet voidaan poistaa lennolta. Tällöin matkustajalla ei ole oikeutta maksun palautukseen ja hän vastaa itse kaikista aiheutuvista kuluista. Matkustaja on vastuussa vahingoista, jotka hän menettelyllään aiheuttaa Aurinkomatkoille, kuljetusyhtiölle tai kolmansille osapuolille.

Aurinkomatkat ei vastaa lennolle estymisestä tai lentomatkan keskeytymisestä, joka johtuu puutteellisista matkustusasiakirjoista, eikä matkustusasiakirjojen hankkimisesta aiheutuvista kuluista, eikä vahingosta, joka on aiheutunut matkustajan omasta tuottamuksesta.

Matkustajan tulee itsenäisesti varmistaa paluulennon aikataulu mahdollisten muutosten varalta vähintään vuorokautta ennen lentoa. Paluulennon voi tarkistaa esim. Finnairin Varaukseni-palvelusta.


14 MATKATAVARAT JA ERIKOISMATKATAVARAT

Voimassaolevat matkatavaramääräykset tulee tarkastaa operoivan lentoyhtiön internetsivuilta tai Aurinkomatkojen asiakaspalvelusta. Erikoismatkatavaroiden kuljetus (esim. golfvarusteet, sukset, pyörätuoli) tulee aina varata etukäteen Aurinkomatkojen asiakaspalvelusta, koska erikoismatkatavaran kuljetukseen liittyy rajoituksia. Veloitamme lentoyhtiön määrittämän kuljetusmaksun lisäksi Aurinkomatkojen voimassaolevan palveluhinnaston mukaisen maksun.


15 YLIVOIMAISET TILANTEET

Aurinkomatkat ei ole vastuussa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai muusta ennalta arvaamattomasta syystä, jota Aurinkomatkat tai sen yhteistyökumppani ei olisi voinut estää mahdollisimman huolellisesti menetellenkään. Tällaisia syitä ovat esimerkiksi sotatoimet, luonnonmullistus, tarttuva tauti, lakko ja vastaavat tapahtumat.


16 TAKAISINMAKSUT

Matkustajalla ei ole oikeutta takaisinmaksuun käyttämättä jättämistään palveluista. Takaisinmaksua ei myönnetä peruuttamattomasta varauksesta, eikä käyttämättä jätetyistä palveluista. Mikäli pelkän meno-paluulennon ostanut matkustaja ei käytä menolentoa, hänellä ei ole oikeutta käyttää myöskään paluulentoa.


17 VIRHEILMOITUS

Havaitusta virheestä on ilmoitettava viipymättä Aurinkomatkojen asiakaspalveluun tai lentoyhtiön edustajalle. Suoraan lentoyhtiön edustajalle tehty valitus on pystyttävä osoittamaan kirjallisella dokumentilla, josta ilmenee, milloin valitus on tehty, kenelle ja mistä on valitettu sekä miten virhe on korjattu.

Lentomatkan jälkeen mahdolliset korvausvaatimukset on esitettävä Aurinkomatkoille tai lentoyhtiölle mahdollisimman pian lentoajankohdan jälkeen. Matkustajan tulee säilyttää mahdollisista lisäkuluista kaikki dokumentit ja kuitit sekä dokumentti, johon on kirjattu mahdolliselle lentoyhtiönedustajalle tehdyn valituksen tiedot.

Aurinkomatkoille korvausvaatimuksen voi lähettää sähköisesti osoitteessa https://www.aurinkomatkat.fi/ota-yhteys/palaute.


Muun lainsäädännön nojalla saadun korvauksen vähentäminen

Jos matkustajalle on myönnetty hinnanalennusta tai vahingonkorvausta matkustajien oikeuksia koskevan Euroopan unionin lainsäädännön tai kansainvälisten yleissopimusten nojalla, korvauksen määrä vähennetään Yleisten matkapakettiehtojen ja näiden ehtojen nojalla myönnettävästä vastaavasta korvauksesta.

Matkustaja on velvollinen ilmoittamaan muiden tahojen myöntämistä lentomatkan virheeseen liittyvistä hyvityksistä Aurinkomatkoille.

 

Nämä Aurinkomatkojen Pelkän lennon erityisehdot on päivitetty 25.9.2023, ja ne ovat voimassa toistaiseksi. Aurinkomatkat Oy - Suntours Ltd Ab varaa oikeuden muuttaa tai rajata näitä erityisehtoja.