Retkien ja aktiviteettien erityisehdot

Retkien ja aktiviteettien varaaminen ja maksaminen

Ennen matkaa retket ja aktiviteetit ovat varattavissa Omaloma-palvelusta ja Aurinkomatkojen asiakaspalvelusta poikkeuksena osa retkistä ja aktiviteeteista, jotka varataan suoraan palveluntarjoajalta. Kaikki etukäteen varatut retket ja aktiviteetit tulee maksaa varauksen yhteydessä, mikäli varaus on tehty alle 45 vuorokautta ennen lähtöä. Retkikuvauksissa esitetyt hinnat aurinkomatkat.fi-sivuilla ovat esimerkkejä, tarkka hinta vahvistuu varauksen yhteydessä. Hintoihin vaikuttavat muun muassa matkustussesonki ja valuuttakurssien muutokset. Muutokset retkien ja aktiviteettien perushinnoissa ovat mahdollisia.

Osassa lomakohteita on käytössä Aurinkomatkat-sovellus, josta voi varata valikoituja retkiä ja aktiviteetteja ennen matkaa sekä lomakohteessa. Sovellusta eivät voi käyttää ryhmävarauksilla tai pelkillä lennoilla matkustavat matkustajat. Sovellukseen kirjautuakseen matkavarauksella tulee olla ilmoitettuna suomalainen puhelinnumero.

Retkien ja aktiviteettien lapsihinnat ja -alennukset ovat nähtävissä retkikuvauksista, osalle retkistä lapset pääsevät mukaan maksutta. Maksutta retkeileville lapsille ei ole omaa paikkaa retkibussissa, eivätkä mahdolliset ateriat sisälly maksuttoman retken ja/tai aktiviteetin hintaan. Maksuttomaan retkeen ja/tai aktiviteettiin oikeutetun lapsen enimmäisikä on mainittu retkikuvauksessa. Alle 18-vuotiaan mukana tulee aina olla alaikäisestä vastaava matkaseurueen vähintään 18 vuotta täyttänyt henkilö.

Mahdollisesta peruutuksesta tai esteestä osallistua retkelle ja/tai aktiviteettiin tulee ilmoittaa viivytyksettä Aurinkomatkoille. Mikäli retki on ostettu suoraan palveluntarjoajalta, tulee ilmoitus tehdä suoraan palveluntarjoajalle. Ilmoitus tulee tehdä ennen matkan alkua asiakaspalveluun ja matkan aikana kohdehenkilökunnalle tai Aurinkomatkojen nimeämälle edustajalle. Peruutuksesta veloitetaan peruutuksen aiheuttamat todelliset kulut. Kuluton muutos tai peruutus on mahdollinen 24 tuntia ennen retken ja/tai aktiviteetin alkua, ellei retkikuvauksessa ole toisin mainittu.

Retki- ja aktiviteettivarauksen voi tehdä lomakohteessa, mikäli retkellä on tilaa tai lomakohteen retki- ja aktiviteettikuvauksessa ei toisin mainita. Lomakohteissa maksuvälineinä käyvät yleensä paikallinen valuutta ja luottokortit. Maksettaessa maksukortilla (luotto- ja debit-kortit) peritään lisäksi kortista riippuen käsittelymaksu. Käytännöt voivat vaihdella lomakohteittain, tarkat tiedot saa Aurinkomatkojen kohdehenkilökunnalta.

Kun retki ja/tai aktiviteetti on varattu Aurinkomatkojen verkkosivuilta tai asiakaspalvelusta matkapaketin yhteydessä, retkestä tulee osa matkapakettia ja siihen sovelletaan Yleisiä matkapakettiehtoja ja näitä Aurinkomatka-paketin erityisehtoja.

Kun retki ja/tai aktiviteetti, varataan yksittäisenä matkapalveluna erillään matkapakettivarauksesta ja matkapakettisopimuksen solmimisesta Aurinkomatkojen verkkosivuilta, asiakaspalvelusta, lomakohteessa kohdehenkilökunnalta tai Aurinkomatkojen sovelluksesta ei varattu matkapalvelu ole osa matkapakettia ja kyseessä on välitetty tuote. Kuvatussa tilanteessa retkivaraukseen ei sovelleta EU-direktiivin 2015/2302 mukaisia matkapaketteihin sovellettavia oikeuksia ja Aurinkomatkat ei ole vastuussa näiden välitettyjen matkapalveluiden asianmukaisesta suorittamisesta. Ongelmatapauksissa tulee ottaa yhteyttä Aurinkomatkojen kohdehenkilökunnan avustuksella asianomaiseen palveluntarjoajaan.


Retkien ja aktiviteettien toteuttaminen

Retkivalikoima ja retkien sisältö sekä saatavilla olevat aktiviteetit voi muuttua ja vaihdella vuodenajan, sää-, liikenne-, ym. olosuhteiden vuoksi. Retki tai muu aktiviteetti voi peruuntua vähäisen osallistujamäärän, sääolosuhteiden, lakon tai muun retkijärjestäjästä riippumattoman syyn vuoksi. Retkiä ja aktiviteetteja järjestetään eri kokoisissa ryhmissä ja mikäli kyseessä on ns. pienryhmäretki, jonka osanottajia on enintään 20 henkilöä tai mikäli kyseessä on yksityinen retki, on siitä mainittu retkikuvauksessa ja retken ennakkotiedoissa. Retkikuvauksessa vähimmäisosallistujamäärän henkilöllä tarkoitetaan täyden hinnan maksavaa aikuista.

Retken ja/tai aktiviteetin lähtöpaikka ja -aika sekä muiden käytännönjärjestelyjen lisätiedot ovat saatavilla lomakohteeseen saavuttaessa Aurinkomatkojen kohdehenkilökunnalta tai Aurinkomatkojen nimeämältä edustajalta tai suoraan palveluntarjoajalta (mm. Kotimaan matkapaketit). Retken/aktiviteetin luonteesta ja sisällöstä johtuen on osalla näistä määritetty alaikäraja tai esimerkiksi osallistujan minimipituus tai maksimipaino. Mahdolliset rajoitukset sekä soveltuvuus liikuntarajoitteisille on mainittu retki- ja aktiviteettikuvauksissa.


Retkien virheilmoitukset

Mahdollisista virheistä retkellä ja/tai muissa aktiviteeteissa tulee ilmoittaa viipymättä Aurinkomatkojen kohdehenkilökunnalle tai suoraan palveluntarjoajalle.

Huomioitavaa Aurinkomatkojen erityisehtojen kohdan 13 RETKET JA AKTIVITEETIT osalta on, että Kotimaan matkapakettien yhteydessä suoraan palveluntarjoajalta ostettuihin lisäpalveluihin sovelletaan palveluntarjoajan omia, verkkosivuilla esittämiä ehtoja.


Nämä ehdot on päivitetty 26.11.2020