Tietosuoja

Oikeutesi henkilötietolain mukaan ovat

 • Tiedonsaanti
  Sinulla on oikeus tietää henkilötietojesi käsittelyyn liittyvistä seikoista sekä rekisteriselosteesta.

 • Tarkastusoikeus
  Sinulla on oikeus pyynnöstä saada tietää, mitä tietoja henkilörekisterissä sinusta on ja ettei rekisterissä ole sinua koskevia tietoja.

 • Oikeus saada tieto korjatuksi
  Sinulla on oikeus vaatia rekisterinpitäjää (Aurinkomatkat) korjaamaan rekisterissä oleva sinua koskeva henkilötieto.

 • Kielto-oikeus
  Sinulla on oikeus kieltää rekisterinpitäjää (Aurinkomatkat) käsittelemästä sinua koskevia tietoja, suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten.

Mikäli haluat käyttää oikeuksia, ota yhteys rekisterinpitäjään (Aurinkomatkat):

Aurinkomatkat Oy
Asiakasrekisterit
PL 200
01531 VANTAA