AURINKOMATKOJEN FINNAIR PLUS -EHDOT

Aurinkomatkat Oy - Suntours Ltd Ab:n (myöhemmin Aurinkomatkat) matkapaketteihin sovelletaan näiden Aurinkomatkojen Finnair Plus -ehtojen lisäksi Yleisiä matkapakettiehtoja sekä varauksesi mukaisesti Aurinkomatka-pakettien erityisehtoja tai Aurinkomatkojen Kaupunkilomien erityisehtoja. Pelkissä lentovarauksissa sovelletaan näiden Aurinkomatkojen Finnair Plus -ehtojen lisäksi Pelkän lennon erityisehtoja.

Finnair Plus -pisteitä voi käyttää maksuna alla mainittujen ehtojen mukaan, matkoihin ja lentoihin jotka on varattu verkkokaupasta aurinkomatkat.fi tai Aurinkomatkojen asiakaspalvelusta.


FINNAIR PLUS -PISTEIDEN KÄYTTÄMINEN

Finnair Plus -pisteitä voi käyttää maksutapana seuraavin perustein:

 • Finnair Plus -jäsen matkustaa itse
 • Finnair Plus -pisteillä maksuun voi käyttää varauskohtaisesti yhden Finnair Plus -jäsenen pisteitä
 • Finnair Plus -jäsen määrittää itse pistemäärän, jonka haluaa käyttää matkan maksuna
 • Finnair Plus -pisteitä käytetään matkan loppumaksuun tai yhdellä kertaa maksettavan matkan kokonaismaksuun

Takaisinmaksuun oikeuttavissa varauksen muutos- ja peruutustilanteissa, pidätetään mahdolliset kulut ensisijaisesti Finnair Plus pisteillä maksetusta osuudesta. Mikäli pisteillä maksettu osuus ei kata muutoksesta tai peruutuksesta aiheutuvia kuluja kokonaan, pidätetään loput kulut varauksen muilla maksutavoilla maksetuista osuuksista. Muutos- ja peruutuskulut veloitetaan asiakkaalta kussakin matkassa sovellettavien erityisehtojen mukaisesti.

Matkustajaryhmän edustajan eli varauksen ensimmäisen matkustajan vaihtuessa mahdollinen hyvitys tehdään ensisijaisesti rahalla maksetusta osuudesta ja Finnair Plus -pistemaksu jää voimaan varaukselle jääville matkustajille.

Aurinkomatkat ei vastaa Finnair Plus -jäsenen vanhentuneista pisteistä. Vanhentuneet Finnair Plus -pisteet eivät palaudu asiakkaan Finnair Plus -tilille pistehyvitystilanteissa.

Finnair Plus -pisteitä ei voi käyttää maksutapana seuraavissa tilanteissa:

 • matkan varausmaksuun
 • jos varauksella on enemmän kuin yhdeksän matkustajaa

Asiakkaan vastuulla on huolehtia Finnair Plus -jäsenyytensä tietojen oikeellisuudesta. Muutokset asiakastietoihin tai Finnair Plus -pisteiden siirrot Finnair Plus -jäsenten kesken tulee tehdä Finnair Plus -palvelukeskuksen kautta (https://www.finnair.com/FI/FI/finnair-plus/finnair-support). Finnair Plus -pisteiden siirrosta ja niihin liittyvistä säännöistä vastaa Finnair Oyj.

Aurinkomatkat varaa oikeuden muuttaa matkatarjontaa, johon Finnair Plus -pisteitä voi käyttää maksutapana sekä muuttaa tai rajata näitä Aurinkomatkojen Finnair Plus -ehtoja ilman ennakkoilmoitusta. Aurinkomatkat varaa oikeuden antaa asiakkaalle edellä kuvattua paremmat ehdot, mutta ei sitoudu antamaan parempia ehtoja kaikille asiakkaille.


FINNAIR PLUS -PISTEIDEN KERÄÄMINEN

Matkan hintaan perustuvia Finnair Plus -palkinto- ja tasopisteitä kertyy varauksen euromääräisen kokonaishinnan mukaisesti, seuraavin perustein:

 • Matkan yksi euro kerryttää yhden palkinto- ja tasopisteen ja

Aurinkomatkojen hintaan perustuvia Finnair Plus -palkinto- ja tasopisteitä kertyy, kun

 • matkan kaikki lennot ovat Finnairin lennonnumerolla
 • varauksen Finnair plus -jäsenet matkustavat itse

Matkan varausvaiheessa verkkokaupassa matkustajaryhmän edustaja eli varauksen ensimmäinen matkustaja kirjaa Finnair Plus -jäsenten kortin numerot yhteen kirjoitettuna ilman AY-tunnistetta (esim. 123456789) niille varattuihin kenttiin. Varattaessa matkaa Aurinkomatkojen asiakaspalvelusta, matkustajaryhmän edustaja ilmoittaa niiden varauksella olevien Finnair Plus -jäsenten kortin numerot, joiden pistetilille pisteet halutaan rekisteröityvän.

Aurinkomatkoilla ei ole velvoitetta korvata asiakkaan mahdollisesti saamatta jääneitä hintaan perustuvia Finnair Plus -palkinto- ja -tasopisteitä, mikäli ilmoitettu kortinnumero tai muu pisteiden kertymistä varten tarvittava tieto on väärä, virheellinen tai muuttunut.
Pisteet kertyvät varauksen hintaerittelyn mukaisesti kaikille matkustajille, joiden Finnair Plus -kortin numero on varauksen yhteydessä ilmoitettu.

Varauksen muutos- ja osaperuutustilanteessa mahdollisen uuden matkustajan Finnair Plus -kortin numero ilmoitetaan muutosta tai peruutusta tehtäessä. Finnair Plus -jäsen, jonka matka perutaan tai jonka tilalle muutetaan uusi matkustaja, menettää oikeuden pisteisiin.

Hintaan perustuvia Finnair Plus -palkinto- ja tasopisteitä eivät kerrytä

 • Aurinkomatkojen tarvittaessa erikseen määrittelemät matkustusajankohdat
 • kohteessa ostetut palvelut ja/tai tuotteet

Palkinto- ja tasopisteet rekisteröityvät pisteisiin oikeutetuille henkilöille näiden ehtojen mukaisesti matkan paluupäivän jälkeen aikaisintaan seuraavan kalenterikuukauden aikana.

Matkan hintaan perustuvien Finnair Plus -palkinto- ja -tasopisteiden lisäksi Finnair Plus -jäsenille kertyy Finnairin myöntämiä lentoihin perustuvia palkinto- ja tasopisteitä Finnair Plus -sääntöjen mukaisesti. Näiden Finnairin palkinto- ja tasopisteiden kerryttämiseksi tulee Finnair Plus -kortin numero ilmoittaa lentoyhtiölle viimeistään lähtöselvityksen yhteydessä.

Aurinkomatkat varaa oikeuden muuttaa Finnair Plus -palkinto- ja tasopisteitä kerryttävää matkatarjontaa, pistekertymää sekä muuttaa tai rajata näitä Aurinkomatkojen Finnair Plus -ehtoja ilman ennakkoilmoitusta. Aurinkomatkat varaa oikeuden antaa asiakkaalle edellä kuvattua paremmat ehdot, mutta eivät sitoudu antamaan parempia ehtoja kaikille asiakkaille.

Nämä Aurinkomatkojen Finnair Plus ehdot on päivitetty 17.2.2022 ja ovat voimassa toistaiseksi.