AURINKOMATKOJEN FINNAIR PLUS -EHDOT

Sovelletaan matkapakettisopimuksiin 9.3.2024 alkaen. 

Aurinkomatkat Oy - Suntours Ltd Ab:n (myöhemmin Aurinkomatkat) matkapaketteihin sovelletaan näiden Aurinkomatkojen Finnair Plus -ehtojen lisäksi Yleisiä matkapakettiehtoja sekä varauksesi mukaisesti Aurinkomatka-pakettien erityisehtoja tai Aurinkomatkojen Kaupunkilomien erityisehtoja. Pelkissä lentovarauksissa sovelletaan näiden Aurinkomatkojen Finnair Plus -ehtojen lisäksi Pelkän lennon erityisehtoja.

Finnair Plus kanta-asiakasvaluuttaa, Aviosta, voi käyttää maksuna alla mainittujen ehtojen mukaan, matkoihin ja lentoihin, jotka on varattu verkkokaupasta aurinkomatkat.fi tai Aurinkomatkojen asiakaspalvelusta.


FINNAIR PLUS KANTA-ASIAKASVALUUTAN, AVIOKSIEN, KÄYTTÄMINEN 

Avioksia voi käyttää maksutapana seuraavin perustein 

 • Finnair Plus -jäsen matkustaa itse
 • Finnair Plus -jäsen voi käyttää maksuun varauskohtaisesti yhden Finnair Plus -jäsenen Avioksia
 • Finnair Plus -jäsen määrittää itse Avioksien määrän, jonka haluaa käyttää matkan maksuna
 • Avioksia voi käyttää matkan loppumaksuun tai yhdellä kertaa maksettavan matkan kokonaismaksuun

Takaisinmaksuun oikeuttavissa varauksen muutos- ja peruutustilanteissa, pidätetään mahdolliset kulut ensisijaisesti Avioksilla maksetusta osuudesta. Mikäli Avioksilla maksettu osuus ei kata muutoksesta tai peruutuksesta aiheutuvia kuluja kokonaan, pidätetään loput kulut varauksen muilla maksutavoilla maksetuista osuuksista. Muutos- ja peruutuskulut veloitetaan asiakkaalta kussakin matkassa sovellettavien erityisehtojen mukaisesti.

Matkustajaryhmän edustajan eli varauksen ensimmäisen matkustajan vaihtuessa mahdollinen hyvitys tehdään ensisijaisesti rahalla maksetusta osuudesta ja Avios-maksu jää voimaan varaukselle jääville matkustajille.

Aurinkomatkat ei vastaa Finnair Plus -jäsenen vanhentuneista Avioksista. Vanhentuneet Aviokset eivät palaudu asiakkaan Finnair Plus -tilille Avioksien hyvitystilanteissa.

Avioksia ei voi käyttää maksutapana seuraavissa tilanteissa

 • matkan varausmaksuun
 • jos varauksella on enemmän kuin yhdeksän matkustajaa

Asiakkaan vastuulla on huolehtia Finnair Plus -jäsenyytensä tietojen oikeellisuudesta. Muutokset asiakastietoihin tai Avioksien siirrot Finnair Plus -jäsenten kesken tulee tehdä ottamalla yhteys Finnair Plus -asiakaspalveluun. Avioksien siirrosta ja niihin liittyvistä säännöistä vastaa Finnair Oyj.

Aurinkomatkat varaa oikeuden muuttaa matkatarjontaa, johon Avioksia voi käyttää maksutapana sekä muuttaa tai rajata näitä Aurinkomatkojen Finnair Plus -ehtoja ilman ennakkoilmoitusta. Aurinkomatkat varaa oikeuden antaa asiakkaalle edellä kuvattua paremmat ehdot, mutta ei sitoudu antamaan parempia ehtoja kaikille asiakkaille.


FINNAIR PLUS -KANTA-ASIAKASVALUUTAN, AVIOKSIEN,  KERÄÄMINEN

Matkan hintaan perustuvia Avioksia kertyy varauksen euromääräisen kokonaishinnan mukaisesti, seuraavin perustein

 • Matkan kaksi euroa kerryttää yhden Avioksen ja

Aurinkomatkojen hintaan perustuvia Avioksia ja tasopisteitä kertyy, kun

 • matkan kaikki lennot ovat Finnairin lennonnumerolla
 • varauksen Finnair plus -jäsenet matkustavat itse

Matkan varausvaiheessa verkkokaupassa matkustajaryhmän edustaja eli varauksen ensimmäinen matkustaja kirjaa Finnair Plus -jäsennumerot yhteen kirjoitettuna ilman AY-tunnistetta (esim. 123456789) niille varattuihin kenttiin. Varattaessa matkaa Aurinkomatkojen asiakaspalvelusta, matkustajaryhmän edustaja ilmoittaa niiden varauksella olevien matkustajien Finnair Plus -jäsennumerot, joiden Finnair Plus -tilille Avioksien halutaan kertyvän.

Aurinkomatkoilla ei ole velvoitetta korvata asiakkaan mahdollisesti saamatta jääneitä hintaan perustuvia Avioksia ja -tasopisteitä, mikäli ilmoitettu jäsennumero tai muu Avioksien kertymistä varten tarvittava tieto on väärä, virheellinen tai muuttunut.

Aviokset kertyvät varauksen hintaerittelyn mukaisesti kaikille niille matkustajille, joiden Finnair Plus -jäsennumerot on ilmoitettu varauksen yhteydessä. 

Varauksen muutos- ja osaperuutustilanteessa mahdollisen uuden matkustajan Finnair Plus -jäsennumero ilmoitetaan muutosta tai peruutusta tehtäessä. Finnair Plus -jäsen, jonka matka perutaan tai jonka tilalle muutetaan uusi matkustaja, menettää oikeuden Avioksiin.

Hintaan perustuvia Avioksia ja tasopisteitä eivät kerrytä

 • Aurinkomatkojen tarvittaessa erikseen määrittelemät matkustusajankohdat
 • kohteessa ostetut palvelut ja/tai tuotteet

Aviokset rekisteröityvät Avioksiin oikeutetuille henkilöille näiden ehtojen mukaisesti matkan paluupäivän jälkeen aikaisintaan seuraavan kalenterikuukauden aikana.

Finnair Plus -jäsen kerää tasopisteitä ja Avioksia lentolipuista ja lisäpalveluista, kun hän lentää Finnairin markkinoimilla ja liikennöimillä lennoilla. Näiden Avioksien ja tasopisteiden kerryttämiseksi tulee Finnair Plus -jäsennumero ilmoittaa lentoyhtiölle viimeistään lähtöselvityksen yhteydessä.

Aurinkomatkat varaa oikeuden muuttaa Avioksia ja tasopisteitä kerryttävää matkatarjontaa ja Avios-kertymää sekä muuttaa tai rajata näitä Aurinkomatkojen Finnair Plus -ehtoja ilman ennakkoilmoitusta. Aurinkomatkat varaa oikeuden antaa asiakkaalle edellä kuvattua paremmat ehdot, mutta ei sitoudu antamaan parempia ehtoja kaikille asiakkaille.

Nämä Aurinkomatkojen Finnair Plus -ehdot on päivitetty 9.3.2024 ja ovat voimassa toistaiseksi.