AURINKOMATKOJEN FINNAIR PLUS -EHDOT

Aurinkomatkat Oy - Suntours Ltd Ab:n (myöhemmin Aurinkomatkat) matkapaketteihin sovelletaan näiden Aurinkomatkojen Finnair Plus -ehtojen lisäksi Yleisiä matkapakettiehtoja sekä varauksesi mukaisesti Aurinkomatka-pakettien erityisehtoja tai Aurinkomatkojen Kaupunkilomien erityisehtoja. Pelkissä lentovarauksissa sovelletaan näiden Aurinkomatkojen Finnair Plus -ehtojen lisäksi Pelkän lennon erityisehtoja.

Finnair Plus -pisteitä voi käyttää maksuna alla mainittujen ehtojen mukaan, matkoihin ja lentoihin jotka on varattu verkkokaupasta aurinkomatkat.fi tai Aurinkomatkojen asiakaspalvelusta.


FINNAIR PLUS -PISTEIDEN KÄYTTÄMINEN

Finnair Plus -pisteitä voi käyttää maksutapana seuraavin perustein:

 • Finnair Plus -jäsen matkustaa itse
 • Finnair Plus -pisteillä maksuun voi käyttää varauskohtaisesti yhden Finnair Plus -jäsenen pisteitä
 • Finnair Plus -jäsen määrittää itse pistemäärän, jonka haluaa käyttää matkan maksuna
 • Finnair Plus -pisteitä käytetään matkan loppumaksuun tai yhdellä kertaa maksettavan matkan kokonaismaksuun

Takaisinmaksuun oikeuttavissa varauksen muutos- ja peruutustilanteissa, hyvitys maksetaan ensisijaisesti rahalla maksetusta osuudesta. Mikäli rahalla maksettu osuus ei kata muutoksesta tai peruutuksesta aiheutuvia kuluja veloitetaan loput kulut varauksen maksuun käytetyistä Finnair Plus -pisteistä. Muutos- ja peruutuskulut veloitetaan asiakkaalta kussakin matkassa sovellettavien erityisehtojen mukaisesti.

Matkustajaryhmän edustajan eli varauksen ensimmäisen matkustajan vaihtuessa mahdollinen hyvitys tehdään ensisijaisesti rahalla maksetusta osuudesta ja Finnair Plus -pistemaksu jää voimaan varaukselle jääville matkustajille. Mikäli rahalla maksettu osuus on euromääräisenä pienempi kuin muutoksesta tai peruutuksesta aiheutuneet kulut veloitetaan loput aiheutuneista kuluista maksuna käytetyistä Finnair Plus -pisteistä.

Aurinkomatkat ei vastaa Finnair Plus -jäsenen vanhentuneista pisteistä. Vanhentuneet Finnair Plus -pisteet eivät palaudu asiakkaan Finnair Plus -tilille pistehyvitystilanteissa.

Finnair Plus -pisteitä ei voi käyttää maksutapana seuraavissa tilanteissa:

 • matkan varausmaksuun
 • jos varauksella on enemmän kuin yhdeksän matkustajaa

Asiakkaan vastuulla on huolehtia Finnair Plus -jäsenyytensä tietojen oikeellisuudesta. Muutokset asiakastietoihin tai Finnair Plus -pisteiden siirrot Finnair Plus -jäsenten kesken tulee tehdä Finnair Plus -palvelukeskuksen kautta (https://www.finnair.com/FI/FI/finnair-plus/finnair-support). Finnair Plus -pisteiden siirrosta ja niihin liittyvistä säännöistä vastaa Finnair Oyj.

Aurinkomatkat varaa oikeuden muuttaa matkatarjontaa, johon Finnair Plus -pisteitä voi käyttää maksutapana sekä muuttaa tai rajata näitä Aurinkomatkojen Finnair Plus -ehtoja ilman ennakkoilmoitusta. Aurinkomatkat varaa oikeuden antaa asiakkaalle edellä kuvattua paremmat ehdot, mutta ei sitoudu antamaan parempia ehtoja kaikille asiakkaille.


FINNAIR PLUS -PISTEIDEN KERÄÄMINEN

Matkan hintaan perustuvia Finnair Plus -palkintopisteitä kertyy varauksen euromääräisen kokonaishinnan mukaisesti, seuraavin perustein:

 • Matkan yksi euro kerryttää yhden pisteen ja
 • Yhden tasopisteen 1.8.2020 ja sen jälkeen alkaviin matkoihin

Aurinkomatkojen hintaan perustuvia Finnair Plus -palkintopisteitä kertyy kun

 • matkan kaikki lennot ovat Finnairin lennonnumerolla
 • varauksen Finnair plus -jäsenet matkustavat itse

Matkan varausvaiheessa verkkokaupassa matkustajaryhmän edustaja eli varauksen ensimmäisen matkustaja kirjaa Finnair Plus -jäsenten kortin numerot yhteen kirjoitettuna ilman AY-tunnistetta (esim. 123456789) niille varattuihin kenttiin. Varattaessa matkaa Aurinkomatkojen asiakaspalvelusta ilmoitetaan asiakaspalvelijalle niiden Finnair Plus -jäsenten kortin numerot, joiden pistetilille pisteet halutaan rekisteröityvän.

Aurinkomatkoilla ei ole velvoitetta korvata asiakkaan mahdollisesti saamatta jääneitä hintaan perustuvia Finnair Plus -palkintopisteitä, mikäli ilmoitettu kortinnumero tai muu pisteiden kertymistä varten tarvittava tieto on väärä, virheellinen tai muuttunut.

Pisteet kertyvät varauksen hintaerittelyn mukaisesti kaikille matkustajille, joiden Finnair Plus -kortin numero on varauksen yhteydessä ilmoitettu.

Varauksen muutos- ja osaperuutustilanteessa mahdollisen uuden matkustajan Finnair Plus -kortin numero ilmoitetaan muutosta tai peruutusta tehtäessä. Finnair Plus -jäsen, jonka matka perutaan tai jonka tilalle muutetaan uusi matkustaja, menettää oikeuden pisteisiin.

Hintaan perustuvia Finnair Plus -palkintopisteitä eivät kerrytä

 • Aurinkomatkojen tarvittaessa erikseen määrittelemät matkustusajankohdat
 • kohteessa ostetut palvelut ja/tai tuotteet

Palkintopisteet rekisteröityvät pisteisiin oikeutetuille henkilöille näiden ehtojen mukaisesti matkan paluupäivän jälkeen aikaisintaan seuraavan kalenterikuukauden aikana.

Matkan hintaan perustuvien Finnair Plus -palkintopisteiden lisäksi Finnair Plus -jäsenille kertyy Finnairin myöntämiä lentoihin perustuvia palkinto- ja tasopisteitä Finnair Plus -sääntöjen mukaisesti. Näiden Finnairin palkinto- ja tasopisteiden kerryttämiseksi tulee Finnair Plus -kortin numero ilmoittaa lentoyhtiölle viimeistään lähtöselvityksen yhteydessä.

Aurinkomatkat varaa oikeuden muuttaa Finnair Plus -palkintopisteitä kerryttävää matkatarjontaa, pistekertymää sekä muuttaa tai rajata näitä Aurinkomatkojen Finnair Plus -ehtoja ilman ennakkoilmoitusta. Aurinkomatkat varaa oikeuden antaa asiakkaalle edellä kuvattua paremmat ehdot, mutta eivät sitoudu antamaan parempia ehtoja kaikille asiakkaille.


Nämä Aurinkomatkojen Finnair Plus -ehdot on päivitetty 16.6.2020 ja ovat voimassa toistaiseksi.