AURINKOMATKOJEN FINNAIR PLUS -EHDOT

AURINKOMATKOJEN FINNAIR PLUS -EHDOT 30.6.2018 JA SITÄ ENNEN TEHDYILLE MATKAVARAUKSILLE >

AURINKOMATKOJEN FINNAIR PLUS -EHDOT

Sovelletaan matkapakettisopimuksiin, jotka on tehty 1.7.2018 tai sen jälkeen.

Aurinkomatkat Oy - Suntours Ltd Ab:n (myöhemmin Aurinkomatkat) matkapaketteihin sovelletaan näiden Aurinkomatkojen Finnair Plus -ehtojen lisäksi Yleisiä matkapakettiehtoja sekä varauksesi mukaisesti Aurinkomatka-pakettien erityisehtoja tai Aurinkomatkojen Kaupunkilomien erityisehtoja. Pelkissä lentovarauksissa sovelletaan näiden Aurinkomatkojen Finnair Plus -ehtojen lisäksi Pelkän lennon erityisehtoja.

Finnair Plus -pisteitä voi käyttää maksuna alla mainittujen ehtojen mukaan, matkoihin ja lentoihin jotka on varattu verkkokaupasta aurinkomatkat.fi tai Aurinkomatkojen asiakaspalvelusta.


FINNAIR PLUS -PISTEIDEN KÄYTTÄMINEN

Finnair Plus -pisteitä voi käyttää maksutapana seuraavin perustein:

 • Finnair Plus -jäsen matkustaa itse
 • Finnair Plus -pisteillä maksuun voi käyttää varauskohtaisesti yhden Finnair Plus -jäsenen pisteitä
 • Finnair Plus -jäsen määrittää itse pistemäärän, jonka haluaa käyttää matkan maksuna
 • Finnair Plus -pisteitä käytetään matkan loppumaksuun tai yhdellä kertaa maksettavan matkan kokonaismaksuun

Takaisinmaksuun oikeuttavissa varauksen muutos- ja peruutustilanteissa, hyvitys maksetaan ensisijaisesti rahalla maksetusta osuudesta. Mikäli rahalla maksettu osuus ei kata muutoksesta tai peruutuksesta aiheutuvia kuluja veloitetaan loput kulut varauksen maksuun käytetyistä Finnair Plus -pisteistä. Muutos- ja peruutuskulut veloitetaan asiakkaalta kussakin matkassa sovellettavien erityisehtojen mukaisesti.

Matkustajaryhmän edustajan eli varauksen ensimmäisen matkustajan vaihtuessa mahdollinen hyvitys tehdään ensisijaisesti rahalla maksetusta osuudesta ja Finnair Plus -pistemaksu jää voimaan varaukselle jääville matkustajille. Mikäli rahalla maksettu osuus on euromääräisenä pienempi kuin muutoksesta tai peruutuksesta aiheutuneet kulut veloitetaan loput aiheutuneista kuluista maksuna käytetyistä Finnair Plus -pisteistä.

Aurinkomatkat ei vastaa Finnair Plus -jäsenen vanhentuneista pisteistä. Vanhentuneet Finnair Plus -pisteet eivät palaudu asiakkaan Finnair Plus -tilille pistehyvitystilanteissa.

Finnair Plus -pisteitä ei voi käyttää maksutapana seuraavissa tilanteissa:

 • matkan varausmaksuun
 • jos varauksella on enemmän kuin yhdeksän matkustajaa

Asiakkaan vastuulla on huolehtia Finnair Plus -jäsenyytensä tietojen oikeellisuudesta. Muutokset asiakastietoihin tai Finnair Plus -pisteiden siirrot Finnair Plus -jäsenten kesken tulee tehdä Finnair Plus -palvelukeskuksen kautta (https://www.finnair.com/FI/FI/finnair-plus/finnair-support). Finnair Plus -pisteiden siirrosta ja niihin liittyvistä säännöistä vastaa Finnair Oyj.

Aurinkomatkat varaa oikeuden muuttaa matkatarjontaa, johon Finnair Plus -pisteitä voi käyttää maksutapana sekä muuttaa tai rajata näitä Aurinkomatkojen Finnair Plus -ehtoja ilman ennakkoilmoitusta. Aurinkomatkat varaa oikeuden antaa asiakkaalle edellä kuvattua paremmat ehdot, mutta ei sitoudu antamaan parempia ehtoja kaikille asiakkaille.


FINNAIR PLUS -PISTEIDEN KERÄÄMINEN

Matkan hintaan perustuvia Finnair Plus -palkintopisteitä kertyy varauksen euromääräisen kokonaishinnan mukaisesti, seuraavin perustein:

 • Normaalihintaisen matkan yksi euro kerryttää yhden pisteen, tai
 • Jos matkan hinta on alennettu (esim. kampanja- tai äkkilähtöalennus), yksi euro kerryttää puoli pistettä.

Aurinkomatkojen hintaan perustuvia Finnair Plus -palkintopisteitä kertyy, kun matkan kaikki lennot ovat Finnairin lennonnumerolla
• varauksen Finnair Plus -jäsenet matkustavat itse

Matkan varausvaiheessa verkkokaupassa matkustajaryhmän edustaja eli varauksen ensimmäisen matkustaja kirjaa Finnair Plus -jäsenten kortin numerot yhteen kirjoitettuna ilman AY-tunnistetta (esim. 123456789) niille varattuihin kenttiin. Varattaessa matkaa Aurinkomatkojen asiakaspalvelusta ilmoitetaan asiakaspalvelijalle niiden Finnair Plus -jäsenten kortin numerot, joiden pistetilille pisteet halutaan rekisteröityvän.

Aurinkomatkoilla ei ole velvoitetta korvata asiakkaan mahdollisesti saamatta jääneitä hintaan perustuvia Finnair Plus -palkintopisteitä, mikäli ilmoitettu kortinnumero tai muu pisteiden kertymistä varten tarvittava tieto on väärä, virheellinen tai muuttunut.

Pisteet kertyvät varauksen hintaerittelyn mukaisesti kaikille matkustajille, joiden Finnair Plus -kortin numero on varauksen yhteydessä ilmoitettu.

Varauksen muutos- ja osaperuutustilanteessa mahdollisen uuden matkustajan Finnair Plus -kortin numero ilmoitetaan muutosta tai peruutusta tehtäessä. Finnair Plus -jäsen, jonka matka perutaan tai jonka tilalle muutetaan uusi matkustaja, menettää oikeuden pisteisiin.

Hintaan perustuvia Finnair Plus -palkintopisteitä eivät kerrytä

 • Aurinkomatkojen tarvittaessa erikseen määrittelemät matkustusajankohdat
 • kohteessa ostetut palvelut ja/tai tuotteet

Palkintopisteet rekisteröityvät pisteisiin oikeutetuille henkilöille näiden ehtojen mukaisesti matkan paluupäivän jälkeen aikaisintaan seuraavan kalenterikuukauden aikana.

Matkan hintaan perustuvien Finnair Plus -palkintopisteiden lisäksi Finnair Plus -jäsenille kertyy Finnairin myöntämiä lentoihin perustuvia palkinto- ja tasopisteitä Finnair Plus -sääntöjen mukaisesti. Näiden Finnairin palkinto- ja tasopisteiden kerryttämiseksi tulee Finnair Plus -kortin numero ilmoittaa lentoyhtiölle viimeistään lähtöselvityksen yhteydessä.

Aurinkomatkat varaa oikeuden muuttaa Finnair Plus -palkintopisteitä kerryttävää matkatarjontaa, pistekertymää sekä muuttaa tai rajata näitä Aurinkomatkojen Finnair Plus -ehtoja ilman ennakkoilmoitusta. Aurinkomatkat varaa oikeuden antaa asiakkaalle edellä kuvattua paremmat ehdot, mutta eivät sitoudu antamaan parempia ehtoja kaikille asiakkaille.


Nämä Aurinkomatkojen Finnair Plus -ehdot on päivitetty 1.7.2018. ja ovat voimassa toistaiseksi.


AURINKOMATKOJEN FINNAIR PLUS -EHDOT

Sovelletaan 30.6.2018 tai sitä ennen varattuihin matkoihin.

AURINKOMATKA-LOMAPAKETTI JA PELKÄT LOMALENNOT – FINNAIR PLUS -PISTEIDEN KÄYTTÄMINEN

Aurinkomatkojen matkoihin sovelletaan näiden Aurinkomatkojen Finnair Plus -ehtojen lisäksi Yleisiä valmismatkaehtoja sekä varauksesi mukaisesti Aurinkomatka-lomapakettien lisä- ja erityisehtoja, Aurinkomatkojen erikoismatkojen erityisehtoja tai Aurinkomatkojen Lento+hotelli-omatoimimatkojen erityisehtoja. Pelkissä lentovarauksissa sovelletaan näiden Aurinkomatkojen Finnair Plus -ehtojen lisäksi pelkän lentovarauksen matkaehtoja.

Finnair Plus -pisteitä voi käyttää maksuna alla mainittujen ehtojen mukaan, matkoihin ja lentoihin jotka on varattu verkkokaupasta aurinkomatkat.fi tai Aurinkomatkojen asiakaspalvelusta.

Finnair Plus -pisteitä voi käyttää maksutapana seuraavin perustein:

 • Finnair Plus -jäsen matkustaa itse
 • Finnair Plus -pisteillä maksuun voi käyttää varauskohtaisesti yhden Finnair Plus -jäsenen pisteitä
 • Finnair Plus -jäsen määrittää itse pistemäärän, jonka haluaa käyttää matkan maksuna
 • Finnair Plus -pisteitä käytetään matkan loppumaksuun tai yhdellä kertaa maksettavan matkan kokonaismaksuun
Takaisinmaksuun oikeuttavissa varauksen muutos- ja peruutustilanteissa, hyvitys maksetaan ensisijaisesti rahalla maksetusta osuudesta. Mikäli rahalla maksettu osuus ei kata muutoksesta tai peruutuksesta aiheutuvia kuluja veloitetaan loput kulut varauksen maksuun käytetyistä Finnair Plus -pisteistä. Muutos- ja peruutuskulut veloitetaan asiakkaalta kussakin matkassa noudatettavien lisä- ja erityisehtojen mukaisesti.

Yhteyshenkilön vaihtuessa mahdollinen hyvitys tehdään ensisijaisesti rahalla maksetusta osuudesta ja Finnair Plus -pistemaksu jää voimaan varaukselle jääville matkustajille. Mikäli rahalla maksettu osuus on euromääräisenä pienempi kuin muutoksesta tai peruutuksesta aiheutuneet kulut veloitetaan loput aiheutuneista kuluista maksuna käytetyistä Finnair Plus -pisteistä.

Aurinkomatkat ei vastaa Finnair Plus -jäsenen vanhentuneista pisteistä. Vanhentuneet Finnair Plus -pisteet eivät palaudu asiakkaan Finnair Plus -tilille pistehyvitystilanteissa.

Finnair Plus -pisteitä ei voi käyttää maksutapana seuraavissa tilanteissa:

 • matkan ennakkomaksuun
 • jos varauksella on enemmän kuin yhdeksän matkustajaa

Asiakkaan vastuulla on huolehtia Finnair Plus -jäsenyytensä tietojen oikeellisuudesta. Muutokset asiakastietoihin tai Finnair Plus -pisteiden siirrot Finnair Plus -jäsenten kesken tulee tehdä Finnair Plus -palvelukeskuksen kautta (https://www.finnair.com/FI/FI/finnair-plus/finnair-support). Finnair Plus -pisteiden siirrosta ja niihin liittyvistä säännöistä vastaa Finnair Oyj.
Aurinkomatkat Oy - Suntours Ltd Ab varaa oikeuden muuttaa matkatarjontaa, johon Finnair Plus -pisteitä voi käyttää maksutapana sekä muuttaa tai rajata näitä Aurinkomatkojen Finnair Plus -ehtoja ilman ennakkoilmoitusta. Aurinkomatkat Oy - Suntours Ltd Ab varaa oikeuden antaa asiakkaalle edellä kuvattua paremmat ehdot, mutta ei sitoudu antamaan parempia ehtoja kaikille asiakkaille.


AURINKOMATKA-LOMAPAKETTI, LENTO+HOTELLI-OMATOIMIMATKAT JA PELKÄT LOMALENNOT – FINNAIR PLUS -PISTEIDEN KERÄÄMINEN

Aurinkomatkojen matkoihin sovelletaan näiden Aurinkomatkojen Finnair Plus -ehtojen lisäksi Yleisiä valmismatkaehtoja sekä varauksesi mukaisesti Aurinkomatka-lomapakettien lisä- ja erityisehtoja, Aurinkomatkojen erikoismatkojen erityisehtoja tai Aurinkomatkojen Lento+hotelli-omatoimimatkojen erityisehtoja. Pelkissä lentovarauksissa sovelletaan näiden Aurinkomatkojen Finnair Plus -ehtojen lisäksi pelkän lentovarauksen matkaehtoja.

Aurinkomatka-lomapaketeista, Lento+hotelli-omatoimimatkoista ja Aurinkomatkojen kautta varatuista Finnairin sarjatuotantolennoista myönnetään Finnairin lentoihin perustuvien Finnair Plus -palkintopisteiden ja -tasopisteiden lisäksi Aurinkomatkojen matkan hintaan perustuvia Finnair Plus -palkintopisteitä.

Finnair Plus -palkintopisteitä kertyy alla mainittujen ehtojen mukaan, matkoista ja lennoista, jotka on varattu verkkokaupasta aurinkomatkat.fi, Aurinkomatkojen asiakaspalvelusta tai matkatoimistosta.

Matkan hintaan perustuvia Finnair Plus -palkintopisteitä kertyy varauksen euromääräisen kokonaishinnan mukaisesti, seuraavin perustein:

 • Normaalihintaisen matkan yksi euro kerryttää yhden pisteen, tai
 • Jos matkan hinta on alennettu (esim. kampanja- tai äkkilähtöalennus), yksi euro kerryttää puoli pistettä.
Aurinkomatkojen hintaan perustuvia Finnair Plus -palkintopisteitä kertyy, kun
 • matkan kaikki lennot ovat Finnairin lennonnumerolla
 • varauksen Finnair Plus -jäsenet matkustavat itse mukana
Matkan varausvaiheessa verkkokaupassa varauksen yhteyshenkilö (= matkustaja 1) kirjaa Finnair Plus -jäsenten kortin numerot yhteen kirjoitettuna ilman AY-tunnistetta (esim. 123456789) niille varattuihin kenttiin. Varattaessa matkaa Aurinkomatkojen asiakaspalvelusta ilmoitetaan asiakaspalvelijalle niiden Finnair Plus -jäsenten kortin numerot joiden pistetilille pisteet halutaan rekisteröityvän.

Aurinkomatkoilla tai Finnairilla ei ole velvoitetta korvata asiakkaan mahdollisesti saamatta jääneitä hintaan perustuvia Finnair Plus -palkintopisteitä, mikäli ilmoitettu kortinnumero tai muu pisteiden kertymistä varten tarvittava tieto on väärä, virheellinen tai muuttunut.

Pisteet kertyvät varauksen hintaerittelyn mukaisesti kaikille matkustajille, joiden Finnair Plus -kortin numero on varauksen yhteydessä ilmoitettu.

Varauksen muutos- ja osaperuutustilanteessa mahdollisen uuden matkustajan Finnair Plus -kortin numero ilmoitetaan muutosta tai peruutusta tehtäessä. Finnair Plus -jäsen, jonka matka perutaan tai jonka tilalle muutetaan uusi matkustaja, menettää oikeuden pisteisiin.

Hintaan perustuvia Finnair Plus -palkintopisteitä eivät kerrytä

 • Aurinkomatkojen tarvittaessa erikseen määrittelemät matkustusajankohdat
 • kohteessa ostetut palvelut ja/tai tuotteet
Palkintopisteet rekisteröityvät pisteisiin oikeutetuille henkilöille näiden ehtojen mukaisesti matkan paluupäivän jälkeen aikaisintaan seuraavan kalenterikuukauden aikana.

Matkan hintaan perustuvien Finnair Plus -palkintopisteiden lisäksi Finnair Plus -jäsenille kertyy Finnairin myöntämiä lentoihin perustuvia palkinto- ja tasopisteitä Finnair Plus -sääntöjen mukaisesti. Näiden Finnairin palkinto- ja tasopisteiden kerryttämiseksi tulee Finnair Plus -kortin numero ilmoittaa lentoyhtiölle viimeistään lähtöselvityksen yhteydessä.

Aurinkomatkat Oy - Suntours Ltd Ab ja/tai Finnair Oyj varaavat oikeuden muuttaa Finnair Plus -palkintopisteitä kerryttävää matkatarjontaa, pistekertymää sekä muuttaa tai rajata näitä Aurinkomatkojen Finnair Plus -ehtoja ilman ennakkoilmoitusta. Aurinkomatkat Oy - Suntours Ltd Ab ja/tai Finnair Oyj varaavat oikeuden antaa asiakkaalle edellä kuvattua paremmat ehdot, mutta eivät sitoudu antamaan parempia ehtoja kaikille asiakkaille.


Nämä ehdot on päivitetty 14.2.2018, ja ne ovat voimassa 30.6.2018 ja sitä ennen tehdyille matkavarauksille.