Ympäristösertifioidut hotellit

Ympäristösertifikaatit

Jätä hotellivalinnallasi pienempi jälki valitsemalla ympäristösertifioitu hotelli. Olemme kartoittaneet hotelliemme ympäristösertifikaatteja, jotka ovat kansainvälisen GSTC-neuvoston hyväksymiä, jotta voit löytää juuri sinulle sopivimman majoituksen.

Ympäristösertifikaatit ovat tae konkreettisista teoista ja tavoista, joilla hotellin toiminnassa otetaan ympäristöasiat huomioon. Hotellissa saatetaan kiinnittää erityistä huomiota veden ja sähkön kulutukseen, ruokahävikkiin, kierrätykseen ja roskien lajitteluun tai esimerkiksi muovijätteen vähentämiseen. Yhteistä ympäristösertifioiduille hotelleille on vähintäänkin selkeä ja dokumentoitu suunnitelma ympäristöasioiden huomioimiseksi ja vastuuhenkilö valvomassa ehtojen toteutumista. Lue lisää vastuullisuudesta Aurinkomatkoilla, ja miten olemme sitoutuneet tekemään pitkäjänteistä työtä vastuullisen matkailun puolesta.

Green Key -sertifikaatti

Green Key on maailman johtava matkailualan vastuullisuussertifikaatti, joka keskittyy toiminnan sosiaalisten ja taloudellisten hyötyjen lisäämiseen sekä ympäristökuormituksen minimointiin. Sertifioitu hotelli tekee käytännön toimia esimerkiksi energian ja veden säästeliääseen käyttöön, jätteen vähentämiseen sekä henkilökunnan vastuullisuusosaamisen kehittämiseen liittyen, ja on sitoutunut parantamaan toimintaansa vuosittain.

Travelife-sertifikaatti
Travelife-sertifiointi toimii yli 50 maassa ympäri maailmaa. Sertifikaatin vaatimukset ulottuvat ympäristöasioiden lisäksi ihmisoikeuksien toteutumiseen ja työympäristöön. Travelife-sertifkaatin saaneita hotelleja auditoidaan jatkuvasti riippumattomien tarkastajien toimesta.
Biosphere-sertifikaatti

Biosphere-sertifikaatti ja sen saavuttamiseen vaaditut standardit keskittyvät laaja-alaisesti vastuullisen matkailun eri osa-alueisiin. Biosphere-sertifikaatti vaatii toimia niin ympäristön puolesta kuin ilmastonmuutosta vastaan. Sen saadakseen on hotellin toimittava myös sosiaalisen vastuullisuuden, paikalliskulttuurin ja hyvien työolosuhteiden puolesta. 

EarthCheck-sertifikaatti

Vuosikymmeniä toiminnassa ollut EarthCheck-sertifiointi painottaa hotellien vuosittaista kehittymistä ympäristöasioiden huomioinnissa ja ympäristöjalanjälkensä minimoinnissa. Tieteelliseen vertailuun perustuvassa sertifiointiprosessissa keskitytään erityisesti hotellin päästöihin ja energiatehokkuuteen, veden käyttöön, ilmanlaatuun sekä sosiaaliseen vastuullisuuteen ympäröivässä yhteisössä.

Green Globe -sertifikaatti
Green Globe -sertifiointi on yksi maailman vanhimmista ympäristösertifioinneista, ja sen standardit perustuvat vuosikymmenten tutkimus- ja kehitystyöhön. Sertifikaatin laajoissa vaatimuksissa painotetaan pitkäjänteistä työtä vastuullisuuden eteen niin ympäristöasioissa kuin sosiaalisen vastuullisuuden teoissa ja käytänteissä.
Sustainable hotels -merkki

Kaupunkilomahotellien Sustainable hotels -merkki on annettu majoituksille, joilla on kansainvälisen GSTC-neuvoston hyväksymä ympäristösertifikaatti. Sustainable hotels -merkillä tunnustetut hotellit tekevät konkreettisia tekoja ympäristöasioiden paremman huomioimisen eteen ja ovat dokumentoineet suunnitelmansa vastuullisuustavoitteidensa toteuttamiseksi. Sustainable hotels -merkki ei ole siis ympäristösertifikaatti itsessään, vaan kertoo hotellin olevan ympäristösertifioitu GSTC-standardien mukaisesti ja tekevän tunnustettua työtä vastuullisemman matkailun puolesta.

Türkiye Sustainable Tourism Program

Türkiye Sustainable Tourism Program -sertifikaatti on Turkin kansallinen matkailualan vastuullisuussertifikaatti, joka on rakennettu yhteistyössä GSTC:n kanssa. Vuonna 2022 käynnistynyt ohjelma rohkaisee hotelleja kehittämään toimintansa vastuullisuutta ja samalla varmistaa, että toiminta tukee paikallisia yhteisöjä, edistää kulttuuriperintöä sekä suojelee luonnon monimuotoisuutta. Kolmiportaisen ohjelman kolmannen tason saavuttaminen oikeuttaa sertifikaatin myöntämiseen.

Ei ympäristösertifioituja hotelleja

Tällä hetkellä valikoimastamme ei löydy ympäristösertifioituja hotelleja.

Helsinki
  • Kaikki kohteet
1 viikko

Huone 1

2 aikuista