Hetkiä, jotka jäävät elämään

Aurinkomatkat, Suomen luotetuin matkanjärjestäjä, toteuttaa suomalaisten lomaunelmia jo yli 50:nnettä vuotta.

Oy Aurinkomatkat - Suntours Ltd Ab on perustettu vuonna 1963, ja se kuuluu Finnair-konserniin. Suomalaisella Aurinkomatkat Oy:llä on tytäryhtiö Virossa, Aurinko Oü.

Aurinkomatkat vei vuonna 2016 lomalle 196 538 asiakasta. Aurinkomatkojen osuus Suomen valmismatkoista oli 27 %. Vuonna 2016 Aurinkomatkat Oy:n palveluksessa oli 168 henkilöä, joista 77 työskenteli matkakohteissa ulkomailla. Aurinkomatkojen liikevaihto vuonna 2016 oli 179 miljoonaa euroa. Aurinkomatkojen toimitusjohtaja on Timo Kousa.

Aurinkomatkan voi varata vaivattomasti verkkokaupasta tai puhelimitse myyntipalvelusta. Aurinkomatkojen tuote- ja palveluvalikoimaan kuuluvat mm. Aurinkomatka-paketit ja Lento+hotelli-paketit.

Emoyhtiömme Finnair Oyj:n vuosikertomus on luettavissa osoitteessa http://www.finnairgroup.com/fi/.


Pääkonttori

(ei asiakaspalvelua)

Oy Aurinkomatkat - Suntours Ltd Ab
Tietotie 9 (PL 200)
01530 Vantaa
puhelinvaihde 010 446 441 ma–pe klo 8–17
faksi 09 694 0506
etunimi.sukunimi@aurinkomatkat.fi


Median yhteydenotot

communication@aurinkomatkat.fi


Y-tunnus: 0200991-4
Kaupparekisterinumero: 170 539
SMAL-tunnus: 21695
KuVi 164/88/MJ


Valvontaviranomainen

Kilpailu- ja kuluttajavirasto
Puhelin: 029 505 3000 (vaihde)
Postiosoite: Kilpailu- ja kuluttajavirasto, PL 5, 00530 Helsinki
Käyntiosoite: Siltasaarenkatu 12 A, 00530 Helsinki
Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@kkv.fi

http://www.kkv.fi/tietoa-kkvsta

Jos valmismatkasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).


Euroopan komissio
Verkkovälitteinen riidanratkaisu

Lue lisää https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=FI