Hetkiä, jotka jäävät elämään

Aurinkomatkat, Suomen suurin ja luotetuin matkanjärjestäjä, toteuttaa suomalaisten lomaunelmia jo yli 55:nnettä vuotta.

Oy Aurinkomatkat - Suntours Ltd Ab on perustettu vuonna 1963, ja se kuuluu Finnair-konserniin.

Aurinkomatkat vei vuonna 2019 lomalle 260 000 asiakasta. Aurinkomatkojen osuus Suomen valmismatkoista oli 29,5 %. Vuoden 2019 lopussa Aurinkomatkat Oy:n palveluksessa oli 177 henkilöä, joista 71 työskenteli matkakohteissa ulkomailla. Aurinkomatkojen liikevaihto vuonna 2019 oli 220 miljoonaa euroa. Aurinkomatkojen toimitusjohtaja on Timo Kousa.

Aurinkomatkan voi varata vaivattomasti verkkokaupasta tai puhelimitse myyntipalvelusta. Aurinkomatkojen tuote- ja palveluvalikoimaan kuuluvat mm. Aurinkomatka-paketit ja omatoimiset Kaupunkilomat.

Emoyhtiömme Finnair Oyj:n vuosikertomus on luettavissa osoitteessa http://www.finnairgroup.com/fi/.


Pääkonttori

Oy Aurinkomatkat - Suntours Ltd Ab
PL 200, Tietotie 9 (ei asiakaspalvelua)
01530 Vantaa
puhelinvaihde 010 446 441 ma–pe klo 8–17
etunimi.sukunimi@aurinkomatkat.fi

Median yhteydenotot

communication@aurinkomatkat.fi

Y-tunnus: 0200991-4
Kaupparekisterinumero: 170 539
SMAL-tunnus: 21695
KuVi 164/88/MJ

 

Valvontaviranomainen

Kilpailu- ja kuluttajavirasto
Puhelin: 029 505 3000 (vaihde)
Postiosoite: Kilpailu- ja kuluttajavirasto, PL 5, 00530 Helsinki
Käyntiosoite: Siltasaarenkatu 12 A, 00530 Helsinki
Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@kkv.fi

http://www.kkv.fi/tietoa-kkvsta

Jos matkapakettisopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (http://www.kuluttajariita.fi/) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (http://www.kuluttajaneuvonta.fi/).


Euroopan komissio
Verkkovälitteinen riidanratkaisu

Lue lisää https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=FI