Ennen 7.11.2022 solmitut matkapakettisopimukset

Aurinkomatkojen Kaupunkilomiin sovelletaan 1.7.2018 voimaan astunutta Lakia matkapalveluyhdistelmistä, Yleisiä matkapakettiehtoja (YME) ja Aurinkomatkojen Kaupunkiloman erityisehtoja. Näitä ehtoja sovelletaan 1.7.2018 ja sen jälkeen solmituille matkapakettisopimuksille. Matkustajaa sitova sopimus syntyy, kun matkanjärjestäjän määräämä ensimmäinen maksusuoritus on maksettu viimeistään eräpäivänä (YME 3.1.).

Näiden matkojen vastuullinen matkanjärjestäjä Oy Aurinkomatkat - Suntours Ltd Ab (myöhemmin Aurinkomatkat), joka on antanut vakuuden maksukyvyttömyyden varalle Suomen Kilpailu- ja kuluttajavirastolle (KKV). Aurinkomatkojen rekisteritunnus Kuluttaja- ja kilpailuvirastossa on KuVi 2943/00/Mj.

 

1 AURINKOMATKOJEN KAUPUNKILOMIEN MAKSUEHDOT

Kaupunkiloman hinta on maksettava kokonaisuudessaan varauksen yhteydessä sekä verkkokaupassa että asiakaspalvelussa.

Varauksen ensimmäinen matkustajalla eli matkustajaryhmän edustajalla velvollisuus on ilmoittaa Aurinkomatkoille, mikäli matkadokumentit eivät ole saapuneet sähköpostitse yhden (1) vuorokauden tai postitse kotiin tilattuna seitsemän (7) arkipäivän sisällä varauksen tekemisestä. Aurinkomatkat ei korvaa postin kadottamia matkadokumentteja. Matkadokumentteja ei toimiteta postitse Suomen rajojen ulkopuolelle.

Jos verkkopalvelun varausprosessi keskeytyy, eikä matkustajaryhmän edustaja tai matkustaja saa maksetusta matkasta sähköistä matkavahvistusta ja muita matkadokumentteja ilmoitettuun sähköpostisoitteeseen, tulee asiasta ottaa viivytyksettä yhteyttä Aurinkomatkojen asiakaspalveluun.

Matkustajaryhmän edustaja on velvollinen ottamaan matkavahvistuksen sekä viimeisimmät matkadokumentit (vahvistus sähköisestä lentolipusta sekä majoitusta ja muita mahdollisia lisäpalveluita koskevat dokumentit/voucherit) mukaan matkalle.

 

2 MATKAVAHVISTUKSEN TIEDOT

Varauksen ensimmäinen matkustaja, matkustajaryhmän edustaja, vastaa tekemistään varauksista, antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja matkavahvistuksen saatuaan hänen on tarkistettava viivytyksettä sen oikeellisuus. Nimien tulee vastata matkustusasiakirjana käytettävän passin tai henkilökortin tietoja. Matkapäivien kuljetus- ja majoitustietojen sekä mahdollisten lisäpalveluiden virheistä tulee ilmoittaa viipymättä Aurinkomatkojen asiakaspalveluun. Maksamalla matkan matkustajaryhmän edustaja vahvistaa matkapakettisopimuksen oikeellisuuden ja sitova matkapakettisopimus syntyy. Virheiden tai puutteiden korjaaminen myöhemmin voi aiheuttaa merkittäviä kustannuksia (esimerkiksi nimitiedon virheestä aiheutuva uusi lentolippu).

Matkustajaryhmän edustaja on velvollinen tarkistamaan, että annetut yhteystiedot ovat sellaiset (matkapuhelinnumero ja sähköpostiosoite), joista matkustajat tavoitetaan ennen matkaa ja matkan aikana. Aurinkomatkat ei vastaa vahingosta ja mahdollisesti syntyvistä kuluista, jotka matkustajan tai matkustajaryhmän edustajan virheellisesti tai puutteellisesti antamat tiedot voivat aiheuttaa.

Matkustajan on huolehdittava Aurinkomatkojen antamia ohjeita noudattaen matkalla tarvittavista asiakirjoista (passi, viisumi, rokotustodistukset) sekä tarkistettava niiden ja lentolipun oikeellisuus ja vastaavuus toisiinsa.

Matkustajaryhmän edustajan velvollisuus on ilmoittaa Aurinkomatkoille, mikäli matkadokumentit eivät ole saapuneet sähköpostitse yhden (1) vuorokauden tai postitse kotiin tilattuna seitsemän (7) arkipäivän sisällä varauksen tekemisestä. Aurinkomatkat ei korvaa postin kadottamia matkadokumentteja. Matkadokumentteja ei toimiteta postitse Suomen rajojen ulkopuolelle.

Matkustajaryhmän edustaja on velvollinen ottamaan viimeisimmän matkavahvistuksen sekä mahdolliset muut matkadokumentit mukaan matkalle (esim. hotellivoucherin).

20.8.2018 alkaen matkustajaryhmän edustaja on velvollinen huolehtimaan, että varauksella on vähintään yksi täysi-ikäinen matkustaja. Matkakohteesta riippuen täysi-ikäisyysvaatimus esim. hotelleissa voi olla jopa 23 vuotta.

 

3 MATKAN HINTAAN SISÄLTYVÄT PALVELUT

Aurinkomatkojen Kaupunkiloman lentokuljetukset perustuvat reittilentoihin ja hinta perustuu varaushetken hinnastoihin, valuuttakursseihin ja määräyksiin. Hinnat ovat voimassa siitä hetkestä lähtien, kun ne ilmoitetaan, eivätkä ne koske sitä ennen varattuja matkoja. Aurinkomatkat pidättää oikeuden hinnanmuutoksiin ennen matkapakettisopimuksen syntymistä. Ajantasaiset hinnat ovat nähtävissä aurinkomatkat.fi-sivulta.

Matkan hinnassa peritään kaikki ne verot, jotka ovat mahdollista maksaa ennen matkalle lähtöä. Useissa kaupungeissa ja matkakohteissa matkustajilta peritään yöpymisen yhteydessä turistivero tai -maksu, jonka määrä riippuu majoituksen tasosta ja oleskelun pituudesta. Näitä maksuja ei voida periä matkan hinnassa etukäteen, ne maksetaan suoraan majoituspalvelun tarjoajalle.

Aurinkomatkat varaa itselleen oikeuden korottaa sovittua matkan hintaa Yleisten matkapakettiehtojen kohdan 8. mukaisesti.

Aurinkomatkojen Kaupunkiloman perushintaan sisältyy

 • lentokuljetus economyluokassa matkan lähtöpaikkakunnalta matkakohteeseen ja takaisin
 • yksi ruumaan menevä matkatavara enintään 23 kg ja käsimatkatavara enintään 8 kg
 • majoitus mahdollisine aterioineen matkakohteessa
 • ateriat mannertenvälisillä kaukolennoilla
 • sähköpostitse toimitettavat matkadokumentit

 

Aurinkomatkojen Kaupunkiloman perushintaan ei sisälly

 • palvelumaksut
 • ateriat Euroopan ja Lähi-Idän lennoilla
 • maa- ja liittymäkuljetukset kotimaassa
 • opaspalvelu lomakohteessa
 • lentokenttäkuljetukset lomakohteessa
 • erikseen ostettavat retket
 • retket matkakohteessa
 • ateriat, ruokajuomat ja palvelurahat
 • passi- ja viisumikulut
 • rokotukset
 • matkavakuutus
 • lomakohteissa mahdollisesti perittävät majoitusverot ja muut viranomaismaksut
 • lentokentillä mahdollisesti perittävät viranomaismaksut maasta poistuttaessa
 • matkadokumenttien toimitus postitse

Varauksiin liittyvissä erikoistoiveissa (mm. golfvarusteet, sukset, pyörätuoli) tulee olla yhteydessä Aurinkomatkojen asiakaspalveluun.

Voimassa oleva palveluhinnasto on luettavissa osoitteessa aurinkomatkat.fi/palveluhinnasto.

 

4 HUOMIOITAVAA LASTEN KANSSA MATKUSTETTAESSA

Alle 2-vuotias sylilapsi ei ole oikeutettu omaan istuinpaikkaan lennolla, eikä omaan vuodepaikkaan majoituspaikassa. Mikäli hänelle halutaan oma istuin- ja vuodepaikka, hänen varaustaan käsitellään kuten 2–11-vuotiaan lapsimatkustajan. Mikäli lapsi täyttää matkan aikana 2 vuotta, varataan hänet lapsena ja hänellä tulee olla oma paikka lentokoneessa.

Matkustettaessa lasten kanssa ja haluttaessa varmistaa heille lisävuode matkustajan tulee tarkistaa lisävuoteen saatavuus Aurinkomatkojen asiakaspalvelusta. Verkkokaupassa osa majoitusvaihtoehdoista mahdollistaa varaamaan lapsen huoneeseen ilman lisävuodetta, jolloin lapsi jakaa vuoteen samalla varauksella olevan aikuisen kanssa.

Tutustu lapsen kanssa matkustamiseen liittyviin asioihin Ulkoministeriön sivuilla osoitteessa https://um.fi/lapselle-huoltajien-lupa-lomamatkalle. Suomen lainsäädännön mukaan, jos lapsi on vanhempiensa yhteishuollossa, päättävät he yhdessä kaikista lapsen asioista, eikä toisella huoltajalla (tai muulla henkilöllä) ole oikeutta viedä lasta ulkomaille ilman toisen huoltajan (huoltajien) suostumusta. Myös kuljetusyhtiöt ja majoitusliikkeet sekä matkakohteiden viranomaiset voivat rajoittaa alle 18-vuotiaiden oikeutta matkustaa ilman huoltajaansa. Alaikäistä koskevat matkustusvaatimukset tulee aina tarkistaa lähtö-, kohde- ja kauttakulkumaan viranomaisilta, koska osalla mailla on tarkkaan määritelty, minkälainen luvan täytyy olla.

Ilman huoltajaa matkustavalla alle 18-vuotiaalla tulee olla huoltajan allekirjoittama suostumus, suostumuksen muotovaatimus voi vaihdella. Suostumus on asiakirja, johon kirjoitetaan tiedot matkasta sekä huoltajien allekirjoitukset ja yhteystiedot. Suostumus tulee ottaa mukaan matkalle ja kysyttäessä esitettävä mm. viranomaisille, kuljetusyhtiölle tai majoitusliikkeelle. Esimerkki suostumuksesta https://www.aurinkomatkat.fi/Images/letter_of_consent.pdf.

 

5 KAMPANJATARJOUKSET

Aurinkomatkat varaa oikeuden kohdistaa kampanjatarjouksia ja varaajaetuja koskien uusia varauksia. Tässä tapauksessa uudella varauksella tarkoitetaan varausta, joka tehdään kampanjan tai varaajaedun voimassaoloaikana. Kampanjatarjouksissa ja varaajaeduissa sovelletaan lisäksi kunkin kampanjan ohessa julkaistuja sääntöjä ja ohjeita. Tarjoukset ja edut ovat henkilökohtaisia eivätkä siirry nimenmuutoksen yhteydessä toiselle matkustajalle eikä niitä myönnetä jälkikäteen. Kampanjatarjoukset ja varaajaedut eivät koske ryhmä- ja erikoismatkoja.

 

6 MATKUSTAJAN TEKEMÄT MUUTOKSET JA PERUUTUS MATKAPAKETTISOPIMUKSEEN ENNEN MATKAN ALKAMISTA

Aurinkomatkojen Kaupunkilomat kuuluvat erityisehtoisiin ja -luonteisiin matkoihin, joissa muutos- ja peruutuskulut määräytyvät poikkeuksellisten määräysten, kuten lentoyhtiön ja muiden matkapaketin matkapalveluntarjoajien ja matkanjärjestäjää sitovien varaus- ja myyntiehtojen mukaan. Kaupunkilomien lentokuljetus perustuu reittilentoihin ja matkat ovat yksilöllisesti koottavia matkapaketteja, jotka eivät perustu etukäteen hankittuihin kiintiöihin.

Matkapaketin erityisluonteesta johtuen muutos- ja peruutusehdot ovat Yleisiä matkapakettiehtoja (YME 4.4.) tiukemmat. Peruutus- ja muutostilanteet käsitellään tapauskohtaisesti. Muutos- ja peruutustapauksissa matkustajan tulee viivytyksettä ottaa yhteyttä Aurinkomatkojen asiakaspalveluun.

Kaupunkilomaan valittujen lentojen ja muiden matkapalveluiden vahvistuminen tapahtuu automaattisesti heti matkan maksamisen jälkeen, samanaikaisesti astuvat voimaan Aurinkomatkoja sitovat palveluntarjoajien varaus- ja myyntiehdot. Usein lentoyhtiöiden ja muiden matkapalvelutarjoajien varaus- ja myyntiehdot eivät salli takaisinmaksua varauksen vahvistamisen jälkeen muutos- tai peruutustilanteissa, jolloin mahdollinen takaisinmaksu voi olla hyvin rajoitettua tai se ei ole lainkaan mahdollista.

Yleisten matkapakettiehtojen ja näiden erityisehtojen mukaisista peruutuksista ja muutoksista peritään työvaiheista aiheutuvana kohtuullisena kuluna Aurinkomatkojen palveluhinnaston mukainen toimistokulu. Voimassa oleva palveluhinnasto on luettavissa osoitteessa aurinkomatkat.fi/palveluhinnasto.

Matkanjärjestäjä kehottaa matkustajaa hankkimaan matkaa varten riittävän kattavan henkilöön ja omaisuuteen kohdistuvan sekä peruutusturvan sisältävän matkavakuutussuojan.

 

Matkustajan oikeus peruuttaa matka ennen matkan alkua

Matkustajalla on oikeus peruuttaa matka milloin tahansa ennen matkan alkua. Veloitettava peruutusmaksu perustuu todellisiin Aurinkomatkoilta perittäviin reittilentolipun ja muiden matkapalveluiden varaus- ja myyntiehtojen mukaisiin kuluihin. Peruutusmaksun lisäksi veloitamme matkanjärjestäjän palveluhinnaston mukaiset toimistokulut, joilla katetaan työvaiheiden aiheuttamia kuluja. Voimassa oleva palveluhinnasto on luettavissa osoitteessa aurinkomatkat.fi/palveluhinnasto.

Reittilentopohjaisten ja yksilöllisesti koottavien Aurinkomatkojen Kaupunkilomien jälleenmyyminen tai vaihtoehtoinen käyttäminen peruutustapauksessa ei ole mahdollista. Peruutusmaksu on enintään matkapaketin hinta, josta on vähennetty peruuttamisesta syntyvät mahdolliset kustannussäästöt. Matkustajan pyynnöstä Aurinkomatkat antaa perustelut peruutusmaksun määrälle ja kohdistumiselle eri matkapaketin osiin.

 

Matkustajan oikeus muuttaa matkapakettisopimusta ja luovuttaa se toiselle ennen matkan alkua

Ennen matkan alkamista matkustajaryhmän puolesta muutoksia varaukseen voi tehdä matkan varannut matkustajaryhmän edustaja yksin tai yhdessä muutosta haluavan matkustajan kanssa. Matkustajalla on oikeus muuttaa varauksessa olevia matkustajatietoja tai luovuttaa matkasopimus toiselle henkilölle, joka täyttää mahdolliset matkalle osallistumista koskevat ehdot.

Reittilentopohjaisten ja yksilöllisesti koottavien Aurinkomatkojen Kaupunkilomien erityisluonteen vuoksi sopimuksen luovuttaminen toiselle matkustajalle tai matkustajatietojen muuttaminen aiheuttaa lentolipun tai muiden matkapalveluiden peruuntumisen ja uuden varaamisen.

Aiheutuvat kulut määräytyvät luovutus- tai muutoshetken, saatavuuden, paikkatilanteen ja hintojen mukaisesti. Lisäksi kuluihin vaikuttavat reittilentolipun ja muiden matkapalveluiden varaus- ja myyntiehtojen mukaiset Aurinkomatkoilta veloitettavat todelliset kulut ja Aurinkomatkojen palveluhinnaston mukaiset toimistokulut, joilla katetaan työvaiheiden aiheuttamia kuluja. Luovutuksesta tai muutoksesta aiheutuu merkittävä kulu, mikäli vanhasta lentolipusta tai muista muutettavista matkapalveluista ei saa hyvitystä ja uusi lento tai muu palvelu, kuten majoitus, voi olla aikaisempaa kalliimpi. (YME 7.2.) Voimassa oleva palveluhinnasto on luettavissa osoitteessa aurinkomatkat.fi/palveluhinnasto.

 

7 AURINKOMATKOJEN TEKEMÄT VARAUSMUUTOKSET

Mikäli Aurinkomatkat muuttaa varausta, tulee matkustajan ilmoittaa seitsemän (7) päivän kuluessa tiedon saamisesta tai erikseen ilmoitetun aikataulun mukaisesti, jos muutos ei hänelle sovi. Mikäli Aurinkomatkat ei saa vastausta pyydetyssä aikataulussa, katsotaan muutos hyväksytyksi osaksi matkapakettisopimusta.

 

8 MAKSULLISET ERILLISPALVELUT

Erillispalvelut (esim. tapahtumien pääsyliput) tilataan matkustajan pyynnöstä ja varataan yksilöllisesti. Erillispalvelun hinnan lisäksi veloitetaan Aurinkomatkojen palveluhinnaston mukainen maksu. Voimassa oleva palveluhinnasto on nähtävissä osoitteessa aurinkomatkat.fi/palveluhinnasto.

Varaukset ovat vahvistamisen jälkeen sitovia, vahvistushetkellä astuvat voimaan erillispalvelun varaus- ja myyntiehdot. Erillispalvelujen erityisluonteesta johtuen muutos- ja peruutusehdot ovat Yleisiä matkapakettiehtoja (YME 4.4.) tiukemmat. Peruutus- ja muutostilanteet käsitellään tapauskohtaisesti. Muutos- ja peruutustapauksissa matkustajan tulee viivytyksettä ottaa yhteyttä Aurinkomatkojen asiakaspalveluun.

Muutos- ja peruutuskulut määräytyvät erillispalveluiden varaus- ja myyntiehtojen mukaisesti ja matkustajalta veloitetaan muutoksesta tai peruutuksesta aiheutuvat todelliset kulut sekä matkanjärjestäjän palveluhinnaston mukaiset toimistokulut.

Matkavakuutus ei ole osa matkapakettia ja siihen sovelletaan erikseen toimitettavia vakuutusyhtiön vakuutusehtoja. Aurinkomatkojen kautta ostettu matkavakuutus on heti sitova. Matkavakuutusta ostettaessa on huomioitava, että matkavakuutuksissa on rajoituksia mm. ennen matkavakuutuksen ostamista todettujen sairauksien osalta. Matkavakuutuksen ostavan matkustajan on tutustuttava huolellisesti vakuutusehtoihin ja vakuutuksen kattavuuteen.

 

9 AURINKOMATKOJEN VASTUUT

Aurinkomatkojen Kaupunkilomien toteuttamisessa käytetään palveluntuottajia, kuten Finnairia ja majoitusvarauskeskuksia. Aurinkomatkat tekee sopimukset palvelutuottajien kanssa ja on matkanjärjestäjänä vastuussa siitä, että matkustaja saa ostamansa sopimuksen mukaiset palvelut. Mikäli matkustaja ei saa ostamaansa palvelua, tulee hänen olla yhteydessä Aurinkomatkojen asiakaspalveluun tai Aurinkomatkojen valtuuttamaan palveluntarjoajaan sillä hetkellä, kun matkustaja on oikeutettu saamaan kyseisen palvelun.

Aurinkomatkat ei vastaa matkapakettiin sisältymättömistä järjestelyistä, kuten matkapaketista erillään ja omalla lentolipullaan olevasta liittymäkuljetuksesta tai matkustajan erikseen tilaamien välitettyjen erillispalvelujen toteutumisesta, kuten esimerkiksi autonvuokrauksesta.

Matkapaketin lentolippuihin, lennolla mukana kuljetettaviin matkatavaroihin ja muihin kuljetukseen liittyviin asioihin, esim. ateriat lennolla, sovelletaan lipun antaneen ja kuljetukseen osallistuvien lentoyhtiöiden kuljetusehtoja sekä kansainvälisiä ilmailumääräyksiä.

Majoitusvaihtoehtojen tähtiluokitus vertaa yhden matkakohteen eri hotelleja keskenään huomioiden paikallisen tason, tämä tähtiluokitus ei kuitenkaan ole välttämättä sama kuin hotellin saama paikallisten viranomaisten myöntämä paikallinen luokitus.

Aurinkomatkoilla tai palveluntarjoajilla on oikeus antaa matkustajille paremmat järjestelyt kuin mitä tehty varaus edellyttää. Aurinkomatkoilla ei ole kuitenkaan velvollisuutta antaa kaikille matkustajille samoja etuja.

Ennen matkalle lähtöä Aurinkomatkojen toimesta tapahtuva varausmuutos voi oikeuttaa Yleisten matkapakettiehtojen mukaisiin hinnanalennuksiin. Hinnanalennus suoritetaan asiakkaalle matkan jälkeen, kun virhe on todistettavasti tapahtunut eikä tapahtunutta ole voitu korjata kohteessa paikan päällä. Mikäli tapahtunut on voitu korjata kohteessa paikan päällä, ei tilanne aiheuta automaattisesti oikeutta korvauksiin matkan jälkeen.

 

10 VIRHEILMOITUS

Matkapakettisopimuksessa olevasta virheestä on ilmoitettava ilman aiheetonta viivästystä ennen matkan alkua Aurinkomatkojen asiakaspalveluun ja matkan aikana Aurinkomatkojen asiakaspalveluun tai Aurinkomatkojen valtuuttamalle palveluntarjoajalle.

Matkan jälkeen mahdolliset korvausvaatimukset on esitettävä kirjallisesti mahdollisimman pian matkan päättymisen jälkeen. Korvausvaatimuksen voi lähettää sähköisesti osoitteessa https://www.aurinkomatkat.fi/ota-yhteys/palaute.

 

Muun lainsäädännön nojalla saadun korvauksen vähentäminen

Jos matkustajalle on myönnetty hinnanalennusta tai vahingonkorvausta matkustajien oikeuksia koskevan Euroopan unionin lainsäädännön tai kansainvälisten yleissopimusten nojalla, korvauksen määrä vähennetään Yleisten matkapakettiehtojen ja näiden ehtojen nojalla myönnettävästä vastaavasta korvauksesta.

Matkustaja on velvollinen ilmoittamaan muiden tahojen myöntämistä matkapaketin virheeseen liittyvistä hyvityksistä matkanjärjestäjälle.

 

11 VASTUULLINEN MATKANJÄRJESTÄJÄ

Oy Aurinkomatkat - Suntours Ltd Ab Tietotie 9, PL 200, 01530 VANTAA

Asiakaspalvelun puhelinnumero +358 (0)9 818 1101. Tarkat aukioloajat ja mahdolliset poikkeukset niissä näet sivuiltamme https://www.aurinkomatkat.fi/ota-yhteys

 

12 VALVOVA VIRANOMAINEN

Kilpailu- ja kuluttajavirasto
Siltasaarenkatu 12 A
00530 Helsinki
puhelin: 029 505 3000
sähköposti: kirjaamo@kkv.fi

 

Nämä Aurinkomatkojen Kaupunkiloman erityisehdot on päivitetty 3.12.2021, ja ne ovat voimassa toistaiseksi. Aurinkomatkat Oy - Suntours Ltd Ab varaa oikeuden muuttaa tai rajata näitä matkaehtoja.