Zafiro Can Picafort – huoneet

Zafiro Can Picafort 1
Zafiro Can Picafort 2
Zafiro Can Picafort 3
Zafiro Can Picafort 4
Zafiro Can Picafort 5
Zafiro Can Picafort 6
Zafiro Can Picafort 7
Zafiro Can Picafort 8
Zafiro Can Picafort 9
Zafiro Can Picafort 10
Zafiro Can Picafort 11
Zafiro Can Picafort 12
Zafiro Can Picafort 13
Zafiro Can Picafort 14
Zafiro Can Picafort 15
Zafiro Can Picafort 16
Zafiro Can Picafort 17
Zafiro Can Picafort 18 - <p>Kaksion olohuone</p>

Kaksion olohuone

Zafiro Can Picafort 19 - <p>Kaksion makuuhuone</p>

Kaksion makuuhuone

Zafiro Can Picafort 20 - <p>Select -kaksion olohuone</p>

Select -kaksion olohuone

Zafiro Can Picafort 21 - <p>Select -kaksion makuuhuone</p>

Select -kaksion makuuhuone

Zafiro Can Picafort 22 - <p>Swim up -kaksio</p>

Swim up -kaksio

Zafiro Can Picafort 23 - <p>Royal Terrace -kaksio</p>

Royal Terrace -kaksio

Zafiro Can Picafort 24 - <p>Royal Terrace -kaksio</p>

Royal Terrace -kaksio

Zafiro Can Picafort 1
Zafiro Can Picafort 2
Zafiro Can Picafort 3
Zafiro Can Picafort 4
Zafiro Can Picafort 5
Zafiro Can Picafort 6
Zafiro Can Picafort 7
Zafiro Can Picafort 8
Zafiro Can Picafort 9
Zafiro Can Picafort 10
Zafiro Can Picafort 11
Zafiro Can Picafort 12
Zafiro Can Picafort 13
Zafiro Can Picafort 14
Zafiro Can Picafort 15
Zafiro Can Picafort 16
Zafiro Can Picafort 17
Zafiro Can Picafort 18 - <p>Kaksion olohuone</p>
Zafiro Can Picafort 19 - <p>Kaksion makuuhuone</p>
Zafiro Can Picafort 20 - <p>Select -kaksion olohuone</p>
Zafiro Can Picafort 21 - <p>Select -kaksion makuuhuone</p>
Zafiro Can Picafort 22 - <p>Swim up -kaksio</p>
Zafiro Can Picafort 23 - <p>Royal Terrace -kaksio</p>
Zafiro Can Picafort 24 - <p>Royal Terrace -kaksio</p>