Koukouras, Kato Stalos – huoneet

Koukouras, Kato Stalos 1
Koukouras, Kato Stalos 2
Koukouras, Kato Stalos 3
Koukouras, Kato Stalos 4
Koukouras, Kato Stalos 5 - <p>Yksiö</p>

Yksiö

Koukouras, Kato Stalos 6 - <p>Yksiö</p>

Yksiö

Koukouras, Kato Stalos 7 - <p>Kaksio</p>

Kaksio

Koukouras, Kato Stalos 8 - <p>Kaksio</p>

Kaksio

Koukouras, Kato Stalos 9
Koukouras, Kato Stalos 10
Koukouras, Kato Stalos 11
Koukouras, Kato Stalos 12
Koukouras, Kato Stalos 13
Koukouras, Kato Stalos 14
Koukouras, Kato Stalos 1
Koukouras, Kato Stalos 2
Koukouras, Kato Stalos 3
Koukouras, Kato Stalos 4
Koukouras, Kato Stalos 5 - <p>Yksiö</p>
Koukouras, Kato Stalos 6 - <p>Yksiö</p>
Koukouras, Kato Stalos 7 - <p>Kaksio</p>
Koukouras, Kato Stalos 8 - <p>Kaksio</p>
Koukouras, Kato Stalos 9
Koukouras, Kato Stalos 10
Koukouras, Kato Stalos 11
Koukouras, Kato Stalos 12
Koukouras, Kato Stalos 13
Koukouras, Kato Stalos 14