Anantara Dubai The Palm Resort & Spa – kartta

Anantara Dubai The Palm Resort & Spa 1
Anantara Dubai The Palm Resort & Spa 2
Anantara Dubai The Palm Resort & Spa 3
Anantara Dubai The Palm Resort & Spa 4
Anantara Dubai The Palm Resort & Spa 5
Anantara Dubai The Palm Resort & Spa 6
Anantara Dubai The Palm Resort & Spa 7
Anantara Dubai The Palm Resort & Spa 8
Anantara Dubai The Palm Resort & Spa 9
Anantara Dubai The Palm Resort & Spa 10
Anantara Dubai The Palm Resort & Spa 11
Anantara Dubai The Palm Resort & Spa 12
Anantara Dubai The Palm Resort & Spa 13 - <p>Standard-huone</p>

Standard-huone

Anantara Dubai The Palm Resort & Spa 14 - <p>Premier Lagoon -huone</p>

Premier Lagoon -huone

Anantara Dubai The Palm Resort & Spa 15 - <p>Deluxe Lagoon -huone</p>

Deluxe Lagoon -huone

Anantara Dubai The Palm Resort & Spa 16 - <p>kaksio</p>

kaksio

Anantara Dubai The Palm Resort & Spa 17 - <p>neljän hengen huoneisto</p>

neljän hengen huoneisto

Anantara Dubai The Palm Resort & Spa 18 - <p>neljän hengen huoneisto</p>

neljän hengen huoneisto

Anantara Dubai The Palm Resort & Spa 1
Anantara Dubai The Palm Resort & Spa 2
Anantara Dubai The Palm Resort & Spa 3
Anantara Dubai The Palm Resort & Spa 4
Anantara Dubai The Palm Resort & Spa 5
Anantara Dubai The Palm Resort & Spa 6
Anantara Dubai The Palm Resort & Spa 7
Anantara Dubai The Palm Resort & Spa 8
Anantara Dubai The Palm Resort & Spa 9
Anantara Dubai The Palm Resort & Spa 10
Anantara Dubai The Palm Resort & Spa 11
Anantara Dubai The Palm Resort & Spa 12
Anantara Dubai The Palm Resort & Spa 13 - <p>Standard-huone</p>
Anantara Dubai The Palm Resort & Spa 14 - <p>Premier Lagoon -huone</p>
Anantara Dubai The Palm Resort & Spa 15 - <p>Deluxe Lagoon -huone</p>
Anantara Dubai The Palm Resort & Spa 16 - <p>kaksio</p>
Anantara Dubai The Palm Resort & Spa 17 - <p>neljän hengen huoneisto</p>
Anantara Dubai The Palm Resort & Spa 18 - <p>neljän hengen huoneisto</p>
Takaisin