Anantara Dubai The Palm Resort & Spa – kartta

Anantara Dubai The Palm Resort & Spa 1
Anantara Dubai The Palm Resort & Spa 2
Anantara Dubai The Palm Resort & Spa 3
Anantara Dubai The Palm Resort & Spa 4
Anantara Dubai The Palm Resort & Spa 5
Anantara Dubai The Palm Resort & Spa 6
Anantara Dubai The Palm Resort & Spa 7
Anantara Dubai The Palm Resort & Spa 8 - <p>Premier Lagoon -huone</p>

Premier Lagoon -huone

Anantara Dubai The Palm Resort & Spa 9 - <p>Deluxe Lagoon -huone</p>

Deluxe Lagoon -huone

Anantara Dubai The Palm Resort & Spa 10 - <p>kaksio</p>

kaksio

Anantara Dubai The Palm Resort & Spa 11 - <p>neljän hengen huoneisto</p>

neljän hengen huoneisto

Anantara Dubai The Palm Resort & Spa 12 - <p>neljän hengen huoneisto</p>

neljän hengen huoneisto

Anantara Dubai The Palm Resort & Spa 13
Anantara Dubai The Palm Resort & Spa 14
Anantara Dubai The Palm Resort & Spa 15
Anantara Dubai The Palm Resort & Spa 16
Anantara Dubai The Palm Resort & Spa 17
Anantara Dubai The Palm Resort & Spa 1
Anantara Dubai The Palm Resort & Spa 2
Anantara Dubai The Palm Resort & Spa 3
Anantara Dubai The Palm Resort & Spa 4
Anantara Dubai The Palm Resort & Spa 5
Anantara Dubai The Palm Resort & Spa 6
Anantara Dubai The Palm Resort & Spa 7
Anantara Dubai The Palm Resort & Spa 8 - <p>Premier Lagoon -huone</p>
Anantara Dubai The Palm Resort & Spa 9 - <p>Deluxe Lagoon -huone</p>
Anantara Dubai The Palm Resort & Spa 10 - <p>kaksio</p>
Anantara Dubai The Palm Resort & Spa 11 - <p>neljän hengen huoneisto</p>
Anantara Dubai The Palm Resort & Spa 12 - <p>neljän hengen huoneisto</p>
Anantara Dubai The Palm Resort & Spa 13
Anantara Dubai The Palm Resort & Spa 14
Anantara Dubai The Palm Resort & Spa 15
Anantara Dubai The Palm Resort & Spa 16
Anantara Dubai The Palm Resort & Spa 17
Takaisin