Finnair Holidays -erityisehdot

Finnair Holidays -matkoihin sovelletaan 1.7.2018 voimaan astunutta Lakia matkapalveluyhdistelmistä, Yleisiä matkapakettiehtoja (YME) ja Finnair Holidays -erityisehtoja. Näitä ehtoja sovelletaan 1.7.2018 ja sen jälkeen solmituille matkapakettisopimuksille. Matkustajaa sitova sopimus syntyy, kun matkanjärjestäjän määräämä ensimmäinen maksusuoritus on maksettu viimeistään eräpäivänä (YME 3.1.) Finnair Holidays -matkojen vastuullinen matkanjärjestäjä on Oy Aurinkomatkat - Suntours Ltd Ab (myöhemmin Aurinkomatkat), joka on antanut vakuuden maksukyvyttömyyden varalle Suomen Kilpailu- ja kuluttajavirastolle (KKV). Aurinkomatkojen rekisteritunnus Kuluttaja- ja kilpailuvirastossa on KuVi 164/88/MJ.

1 MAKSUEHDOT

Matkan hinta on maksettava kokonaisuudessaan varauksen yhteydessä tai muuna erikseen sovittuna määräaikana. Verkkokaupassa koko matkan hinta maksetaan varauksen yhteydessä. Verkkokaupassa maksun voi suorittaa valittavissa olevilla maksutavoilla ja asiakaspalvelusta varattu matka maksetaan luottokortilla.

Varauksen ensimmäinen matkustajalla eli matkustajaryhmän edustajalla on velvollisuus ilmoittaa Finnair Holidaysin asiakaspalveluun, mikäli maksetun ja vahvistetun matkan matkadokumentit eivät ole saapuneet sähköpostitse vuorokauden sisällä varauksen tekemisestä. Sähköpostitse toimitettavia matkadokumentteja ovat matkavahvistus, vahvistus sähköisestä lentolipusta ja hotellivoucher sekä mahdolliset lentokenttäkuljetus- ja retkivoucherit. Vahvistus sähköisestä lentolipusta lähetetään jokaiselle matkustajalle, heidän yhteystiedoiksi ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen, muut matkustusdokumentit lähetetään matkustajaryhmän edustajalle.

Jos verkkopalvelun varausprosessi keskeytyy, eikä matkustajaryhmän edustaja tai matkustaja saa maksetusta matkasta sähköistä matkavahvistusta ja muita matkadokumentteja ilmoitettuun sähköpostisoitteeseen, tulee asiasta ottaa viivytyksettä yhteyttä Finnair Holidaysin asiakaspalveluun.

Matkustajat ovat velvollisia ottamaan mukaan matkalle matkavahvistuksen sekä viimeisimmät matkadokumentit (vahvistus sähköisestä lentolipusta sekä majoitusta ja muita mahdollisia lisäpalveluita koskevat dokumentit/voucherit).


2 MATKAVAHVISTUKSEN TIEDOT

Varauksen ensimmäinen matkustaja, matkustajaryhmän edustaja, vastaa tekemistään varauksista, antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja matkavahvistuksen saatuaan hänen on tarkistettava viivytyksettä sen oikeellisuus. Nimien tulee vastata matkustusasiakirjana käytettävän passin tai henkilökortin tietoja. Matkapäivien kuljetus- ja majoitustietojen sekä mahdollisten lisäpalveluiden virheistä tulee ilmoittaa viipymättä Finnair Holidaysin asiakaspalveluun. Maksamalla matkan matkustajaryhmän edustaja vahvistaa matkapakettisopimuksen oikeellisuuden ja sitova matkapakettisopimus syntyy. Virheiden tai puutteiden korjaaminen myöhemmin voi aiheuttaa merkittäviä kustannuksia (esimerkiksi nimitiedon virheestä aiheutuva uusi lentolippu).

Matkustajaryhmän edustaja on velvollinen tarkistamaan, että annetut yhteystiedot ovat sellaiset (matkapuhelinnumero ja sähköpostiosoite), joista matkustajat tavoitetaan ennen matkaa ja matkan aikana. Matkanjärjestäjä ei vastaa vahingosta ja mahdollisesti syntyvistä kuluista, jotka matkustajan tai matkustajaryhmän edustajan virheellisesti tai puutteellisesti antamat tiedot voivat aiheuttaa.

Matkustajan on huolehdittava matkanjärjestäjän antamia ohjeita noudattaen matkalla tarvittavista asiakirjoista (passi, viisumi, rokotustodistukset) sekä tarkistettava niiden ja muiden matkustusasiakirjojen vastaavuus toisiinsa.

Ohjeet matka-asiakirjoista ovat luettavissa osoitteessa https://www.finnair.com/fi/fi/information-services/before-the-flight/travel-documents/finnair-holidays.

25.9.2018 ja sen jälkeen tehtyjä matkapakettisopimuksia koskien:
Matkustajaryhmän edustaja on velvollinen huolehtimaan, että varauksella on vähintään yksi täysi-ikäinen matkustaja. Matkakohteesta riippuen täysi-ikäisyysvaatimus esim. hotelleissa voi olla jopa 23 vuotta.


3 MATKAN HINTAAN SISÄLTYVÄT PALVELUT

Finnair Holidays -matkojen lentokuljetukset perustuvat reittilentoihin ja hinta perustuu varaushetken hinnastoihin, valuuttakursseihin ja määräyksiin. Hinnat ovat voimassa siitä hetkestä lähtien, kun ne ilmoitetaan, eivätkä ne koske sitä ennen varattuja matkoja. Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin ennen matkapakettisopimuksen syntymistä. Ajantasaiset hinnat ovat nähtävissä osoitteessa finnair.com/holidays.

Matkan hinnassa peritään kaikki ne verot, jotka ovat mahdollista maksaa ennen matkalle lähtöä. Useissa kaupungeissa ja matkakohteissa matkustajilta peritään yöpymisen yhteydessä turistivero tai -maksu, jonka määrä riippuu majoituksen tasosta ja oleskelun pituudesta. Näitä maksuja ei voida periä matkan hinnassa etukäteen, ne maksetaan suoraan majoituspalveluntarjoajalle.

Varaamme oikeuden korottaa sovittua matkan hintaa Yleisten matkapakettiehtojen kohdan 8. mukaisesti.

Finnair Holidays -matkan perushintaan sisältyy:

 • lentokuljetus valitussa lentoluokassa (economy tai business) matkan lähtöpaikkakunnalta matkakohteeseen ja takaisin
 • vähintään yksi (1) ruumaan menevä matkatavara/matkustaja enintään 23 kg ja käsimatkatavara/matkustaja enintään 8 kg
 • majoitus mahdollisine aterioineen matkakohteessa
 • ateriat mannertenvälisillä kaukolennoilla
 • sähköpostitse toimitettavat matkadokumentit


Finnair Holidays -matkan perushintaan ei sisälly:

 • palvelumaksut
 • ateriat Euroopan ja Lähi-idän lennoilla
 • maa- ja liittymäkuljetukset kotimaassa
 • opaspalvelu matkakohteessa
 • lentokenttäkuljetukset matkakohteessa
 • retket matkakohteessa
 • ateriat, ruokajuomat ja palvelurahat
 • passi- ja viisumikulut
 • rokotukset
 • matkavakuutus
 • matkakohteissa mahdollisesti perittävät majoitusverot ja muut viranomaismaksut
 • lentokentillä mahdollisesti perittävät viranomaismaksut maasta poistuttaessa
 • matkadokumenttien postitus kirjeitse

Varauksiin liittyvissä erikoistoiveissa (mm. golfvarusteet, sukset, pyörätuoli) tulee olla yhteydessä Finnair Holidaysin asiakaspalveluun hyvissä ajoin ennen matkan alkua.


4 HUOMIOITAVAA LASTEN KANSSA MATKUSTETTAESSA

Alle 2-vuotias sylilapsi ei ole oikeutettu omaan istuinpaikkaan lennolla, eikä omaan vuodepaikkaan majoituspaikassa. Mikäli hänelle halutaan oma istuin- ja vuodepaikka, hänen varaustaan käsitellään kuten 2–11-vuotiaan lapsimatkustajan. Mikäli lapsi täyttää matkan aikana 2 vuotta, varataan hänet lapsena ja hänellä tulee olla oma paikka lentokoneessa.

Matkustettaessa lasten kanssa ja haluttaessa varmistaa heille lisävuode matkustajan tulee tarkistaa lisävuoteen saatavuus Finnair Holidaysin asiakaspalvelusta. Verkkokaupassa osa majoitusvaihtoehdoista mahdollistaa varaamaan lapsen huoneeseen ilman lisävuodetta, jolloin lapsi jakaa vuoteen samalla varauksella olevan aikuisen kanssa.

Tutustu lapsen kanssa matkustamiseen liittyviin asioihin Ulkoministeriön sivuilla osoitteessa https://um.fi/lapselle-huoltajien-lupa-lomamatkalle. Suomen lainsäädännön mukaan, jos lapsi on vanhempiensa yhteishuollossa, päättävät he yhdessä kaikista lapsen asioista, eikä toisella huoltajalla (tai muulla henkilöllä) ole oikeutta viedä lasta ulkomaille ilman toisen huoltajan (huoltajien) suostumusta. Myös kuljetusyhtiöt ja majoitusliikkeet sekä matkakohteiden viranomaiset voivat rajoittaa alle 18-vuotiaiden oikeutta matkustaa ilman huoltajaansa. Alaikäistä koskevat matkustusvaatimukset tulee aina tarkistaa lähtö-, kohde- ja kauttakulkumaan viranomaisilta, koska osalla mailla on tarkkaan määritelty, minkälainen luvan täytyy olla.

Ilman huoltajaa matkustavalla alle 18-vuotiaalla tulee olla huoltajan allekirjoittama suostumus, suostumuksen muotovaatimus voi vaihdella. Suostumus on asiakirja, johon kirjoitetaan tiedot matkasta sekä huoltajien allekirjoitukset ja yhteystiedot. Suostumus tulee ottaa mukaan matkalle ja kysyttäessä esitettävä mm. viranomaisille, kuljetusyhtiölle tai majoitusliikkeelle. Esimerkki suostumuksesta https://www.finnair.com/go/documents/PDFs/letter_of_consent.pdf.


5 KAMPANJATARJOUKSET

Varaamme oikeuden kohdistaa kampanjatarjouksia ja varaajaetuja uusiin varauksiin. Tässä tapauksessa uudella varauksella tarkoitetaan varausta, joka tehdään kampanjan tai varaajaedun voimassaoloaikana. Kampanjatarjouksissa ja varaajaeduissa sovelletaan lisäksi kunkin kampanjan ohessa julkaistuja sääntöjä ja ohjeita. Tarjoukset ja edut ovat henkilökohtaisia eikä niitä myönnetä jälkikäteen.


6 MATKUSTAJAN TEKEMÄT MUUTOKSET JA PERUUTUS MATKAPAKETTISOPIMUKSEEN ENNEN MATKAN ALKAMISTA

Finnair Holidays -matkat kuuluvat erityisehtoisiin ja -luonteisiin matkoihin, joissa muutos- ja peruutuskulut määräytyvät poikkeuksellisten määräysten, kuten lentoyhtiön ja muiden matkapaketin matkapalveluntarjoajien ja matkanjärjestäjää sitovien varaus- ja myyntiehtojen mukaan. Finnair Holidays -matkojen lentokuljetus perustuu reittilentoihin ja matkat ovat yksilöllisesti koottavia matkapaketteja, jotka eivät perustu etukäteen hankittuihin kiintiöihin.

Matkapaketin erityisluonteesta johtuen muutos- ja peruutusehdot ovat Yleisiä matkapakettiehtoja (YME 4.4.) tiukemmat. Peruutus- ja muutostilanteet käsitellään tapauskohtaisesti. Muutos- ja peruutustapauksissa matkustajan tulee viivytyksettä ottaa yhteyttä Finnair Holidaysin asiakaspalveluun.

Finnair Holidays -matkaan valittujen lentojen ja muiden matkapalveluiden vahvistuminen tapahtuu automaattisesti heti matkan maksamisen jälkeen, samanaikaisesti astuvat voimaan matkanjärjestäjää sitovat palveluntarjoajien varaus- ja myyntiehdot. Usein  lentoyhtiöiden ja muiden matkapalvelutarjoajien varaus- ja myyntiehdot eivät salli takaisinmaksua varauksen vahvistamisen jälkeen muutos- tai peruutustilanteissa, jolloin mahdollinen takaisinmaksu voi olla hyvin rajoitettua tai se ei ole lainkaan mahdollista.

Yleisten matkapakettiehtojen ja näiden erityisehtojen mukaisista peruutuksista ja muutoksista peritään työvaiheista aiheutuvana kohtuullisena kuluna Finnair Holidays palveluhinnaston mukainen toimistokulu.

Matkanjärjestäjä kehottaa matkustajaa hankkimaan matkaa varten riittävän kattavan henkilöön ja omaisuuteen kohdistuvan sekä peruutusturvan sisältävän matkavakuutussuojan. 

6.1 Matkustajan oikeus peruuttaa matka ennen matkan alkua

Matkustajalla on oikeus peruuttaa matka, milloin tahansa ennen matkan alkua. Veloitettava peruutusmaksu perustuu todellisisiin matkanjärjestäjältä perittäviin reittilentolipun ja muiden matkapalveluiden varaus- ja myyntiehtojen mukaisiin kuluihin. Peruutusmaksun lisäksi veloitamme matkanjärjestäjän palveluhinnaston mukaiset toimistokulut, joilla katetaan työvaiheiden aiheuttamia kuluja.

Reittilentopohjaisten ja yksilöllisesti koottavien Finnair Holidays -matkojen jälleenmyyminen tai vaihtoehtoinen käyttäminen peruutustapauksessa ei ole mahdollista. Peruutusmaksu on enintään matkapaketin hinta, josta on vähennetty peruuttamisesta syntyvät mahdolliset kustannussäästöt. Matkustajan pyynnöstä matkanjärjestäjä antaa perustelut peruutusmaksun määrälle ja kohdistumiselle eri matkapaketin osiin.

6.2 Matkustajan oikeus muuttaa matkapakettisopimusta ja luovuttaa se toiselle ennen matkan alkua

Ennen matkan alkamista matkustajaryhmän puolesta muutoksia varaukseen voi tehdä matkan varannut matkustajaryhmän edustaja yksin tai yhdessä muutosta haluavan matkustajan kanssa. Matkustajalla on oikeus muuttaa varauksessa olevia matkustajatietoja tai luovuttaa matkasopimus toiselle henkilölle, joka täyttää mahdolliset matkalle osallistumista koskevat ehdot.

Reittilentopohjaisten ja yksilöllisesti koottavien Finnair Holidays -matkojen erityisluonteen vuoksi sopimuksen luovuttaminen toiselle matkustajalle tai matkustajatietojen muuttaminen aiheuttaa lentolipun tai muiden matkapalveluiden peruuntumisen ja uuden varaamisen.

Aiheutuvat kulut määräytyvät luovutus- tai muutoshetken, saatavuuden, paikkatilanteen ja hintojen mukaisesti. Lisäksi kuluihin vaikuttavat reittilentolipun ja muiden matkapalveluiden varaus- ja myyntiehtojen mukaiset matkanjärjestäjältä veloitettavat todelliset kulut ja matkanjärjestäjän palveluhinnaston mukaiset toimistokulut, joilla katetaan työvaiheiden aiheuttamia kuluja. Luovutuksesta tai muutoksesta aiheutuu merkittävä kulu, mikäli vanhasta lentolipusta tai muista muutettavista matkapalveluista ei saa hyvitystä ja uusi lento tai muu palvelu, kuten majoitus, voi olla aikaisempaa kalliimpi. (YME 7.2.)

Matkustajan käyttäessä YME 7. kohdan mukaisia muutos- ja luovutusoikeuksia, veloitamme muutoksista ja luovutuksesta aiheutuneet kulut sekä toimistokulun. Muutoksista aiheutuvista kuluista vastaa matkustaja ja luovutuksesta luovuttaja sekä luovutuksensaaja yhteisvastuullisesti.


7 MATKANJÄRJESTÄJÄN VASTUUT

Finnair Holidays -matkojen toteuttamisessa käytetään palveluntuottajia, kuten Finnairia, majoitus-, lentokenttäkuljetus- ja retkivarauskeskuksia. Finnair Holidaysin vastuullinen matkanjärjestäjä, Aurinkomatkat, on tehnyt sopimukset palveluntuottajien kanssa ja on vastuussa siitä, että matkustaja saa ostamansa sopimuksen mukaiset palvelut. Mikäli matkustaja ei saa ostamaansa palvelua, tulee hänen olla yhteydessä Finnair Holidaysin asiakaspalveluun sillä hetkellä, kun hän on oikeutettu saamaan kyseisen palvelun.

Matkanjärjestäjä ei vastaa matkapakettiin sisältymättömistä järjestelyistä, kuten liityntäkuljetusten tai matkustajan erikseen tilaamien välitettyjen erillispalvelujen toteutumisesta. Matkapaketin lentolippuihin, lennolla mukana kuljetettaviin matkatavaroihin ja muihin kuljetukseen liittyviin asioihin, esimerkiksi ateriat lennolla, sovelletaan lipun antaneen ja kuljetukseen osallistuvien lentoyhtiöiden kuljetusehtoja sekä kansainvälisiä ilmailumääräyksiä.

Matkanjärjestäjällä tai matkapalvelujen tarjoajilla on oikeus antaa matkustajille paremmat järjestelyt kuin mitä tehty varaus edellyttää. Velvollisuutta antaa kaikille matkustajille samoja etuja ei kuitenkaan ole.


8 VIRHE JA VIRHEILMOITUS

Matkapakettisopimuksessa olevasta virheestä on ilmoitettava ilman aiheetonta viivästystä ennen matkaa ja matkan aikana Finnair Holidaysin asiakaspalveluun. Matkan jälkeen mahdolliset korvausvaatimukset on esitettävä kirjallisesti mahdollisimman pian matkan päättymisen jälkeen. Korvausvaatimuksen voi lähettää osoitteessa https://www.finnair.com/fi/fi/information-services/feedback.

8.1 Muun lainsäädännön nojalla saadun korvauksen vähentäminen

Jos matkustajalle on myönnetty hinnanalennusta tai vahingonkorvausta matkustajien oikeuksia koskevan Euroopan unionin lainsäädännön tai kansainvälisten yleissopimusten nojalla, korvauksen määrä vähennetään Yleisten matkapakettiehtojen ja näiden ehtojen nojalla myönnettävästä vastaavasta korvauksesta.

Matkustaja on velvollinen ilmoittamaan muiden tahojen myöntämistä matkapaketin virheeseen liittyvistä hyvityksistä matkanjärjestäjälle.


9 VASTUULLINEN MATKANJÄRJESTÄJÄ

Oy Aurinkomatkat - Suntours Ltd Ab Tietotie 9, PL 200, 01530 VANTAA p. 010 446 441/vaihde
Asiakaspalvelu, Finnair Holidays p. +358 9 818 0810 (pvm/mpm). Ajantasaiset aukioloaikatiedot ovat nähtävillä osoitteessa https://www.finnair.com/fi/fi/customer-care.

Aurinkomatkat tietosuojaseloste


10 VALVOVA VIRANOMAINEN

Kilpailu- ja kuluttajavirasto
Siltasaarenkatu 12 A 00530 Helsinki
puhelin: 029 505 3000
s-posti: kirjaamo@kkv.fi

Nämä Finnair Holidays erityisehdot on päivitetty 1.7.2018, ja ne ovat voimassa toistaiseksi. Finnair Holidays/Aurinkomatkat Oy - Suntours Ltd Ab varaa oikeuden muuttaa tai rajata näitä matkaehtoja.